Pozor na podvodné zápisy do „rejstříků podnikatelů“

Živnostenský úřad upozorňuje podnikatele na nabídky různých soukromých společností  týkající se uzavření  zpoplatněné  „Smlouvy o registraci v rejstříku podnikatelů“. Uvedený typ nabídek (s přiloženou složenkou) může vést k mylnému názoru, že se jedná o další povinný poplatek stanovený při ohlášení živnost, což není pravda.

Na živnostenské úřady v ČR se opakovaně obrací podnikatelé s dotazy na poštovní zásilky, které obdržely od různých společností –  konkrétní nabídky, spočívající v úplatném zápisu podnikatele do určitého registru nebo evidence, tedy činnost provedení zápisu za poplatek.

Upozorňujeme proto  všechny podnikatelské subjekty, že předmětem správního poplatku souvisejícího se vznikem živnostenského oprávnění  je ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi. Tento správní poplatek vybírá příslušný živnostenský úřad při samotném ohlášení živnosti či žádosti o koncesi. Následně vydává živnostenský úřad výpis ze živnostenského rejstříku. Samotné provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku není zpoplatněno!

Výše uvedený typ písemných nabídek podnikatelům tedy může vést k mylnému názoru, že se jedná o další zákonem stanovený poplatek, což není pravda. Žádná takováto zákonem stanovená povinnost neexistuje.  Jedná se výlučně o soukromou podnikatelskou aktivitu těchto společností a z tohoto důvodu na ni lidé nemusí v žádném ohledu reagovat. (Na složenkách je většinou maličkým přehlédnutelným písmem uvedeno, že zaplacení není povinné.)