Příklady z praxe a nejčastější dotazy a odpovědi k jízdenkám ve vlacích od 1. 1. 2020

Změna v systému jízdenek na osobní a spěšné vlaky čeká od prvního ledna 2020 cestující v Jihomoravském kraji. Jeho vedení totiž jízdné začlení do integrovaného dopravního systému (IDS JMK), stejně jako to před patnácti lety udělalo s autobusy. Na regionální spoje už si tak od nového roku cestující koupí jen jízdenku IDS JMK.

1) Cestující, kteří dnes využívali pro cesty po Jihomoravském kraji jízdenky IDS JMK

Pro tyto cestující se nic nemění. Jen nově si budou moci koupit jednorázovou jízdenku IDS JMK i ve vlaku. Pokud budou nastupovat ve stanici, kde není otevřena pokladna, bude jim jízdenka prodána bez přirážky.

 Příklad: Student z Mutěnic dojíždí pravidelně do školy v Břeclavi. Má zakoupenou roční jízdenku IDS JMK, která mu umožňuje cestovat v dané trase jak vlaky, tak autobusy dle aktuální potřeby. Od 1. 1. 2020 tato jízdenka platí stále. Až skončí její platnost, koupí si stejnou jízdenku znovu.

2) Jak budou cestovat cestující, kteří pojedou s Českými drahami z vlakové zastávky mimo Jihomoravský kraj do libovolné zastávky v Jihomoravském kraji (případně opačně).

Tito cestující si stejně jako dnes koupí jízdenku Českých drah prostřednictvím všech dosavadních prodejních kanálů (na stanici, u průvodčího nebo i v aplikaci Můj vlak). Pro cestující se tedy nic nezmění, budou si kupovat jízdenky tak, jak byli zvyklí a dojedou do všech vlakových zastávek v Jihomoravském kraji.

Příklad: Turista z Prahy hodlá cestovat do Valtic. Na pokladně na vlakovém nádraží v Praze, případně prostřednictvím aplikace Můj vlak, si koupí jízdenku Praha – Valtice. Pojede vlakem EC do Břeclavi a zde přestoupí na vlak S8 objednávaný Jihomoravským krajem. Nemusí kupovat novou jízdenku.

3) Cestující, kteří dnes využívali pro cesty po Jihomoravském kraji jízdenky Českých drah

Pokud cestující využívají pouze osobní nebo spěšné vlaky, budou si od 1. ledna 2020 pořizovat jízdenky IDS JMK. Koupí je ve standardních prodejních kanálech.

Příklad: Cestující ze Strážnice do Vnorov nyní používá měsíční traťovou jízdenku. Od 1. 1. 2020 si pořídí měsíční jízdenku IDS JMK, která mu umožní cestování v dané trase nejen vlaky, ale současně vlaky i autobusy.

Upozorňujeme, že pro zakoupení jednorázových jízdenek je výhodné zakoupit si jízdenku v aplikaci Poseidon, případně si pořídit univerzální jízdenku – ceny jízdného jsou v tomto případě o cca 10% levnější oproti běžnému jednorázovému jízdnému IDS JMK. V případě relací obsluhovaných vlaky dálkové dopravy (rychlíky, EC vlaky) budou moci cestující pro jízdu těmito vlaky i nadále využít jízdenky v tarifu dopravce.

Dotazy cestujících:

Mám slevu na IN50 na 3 roky za neskutečné peníze a bydlím v Břeclavi. Teď se dozvím, že slevu nevyužiju po Jihomoravském kraji, tedy hlavně do Brna, kam velmi často jezdím. Proč kraj vyjednal takové podmínky pro cestující?

Podmínky jsou ukotveny v uzavřené smlouvě o veřejných službách na zajištění závazku veřejné služby v drážní dopravě a byly předem součástí podmínek uskutečněného nabídkového řízení. Nicméně ve Vašem konkrétním případě se pro Vás jako pro cestujícího nic nemění. Kartu IN 50 budete i nadále moci využívat na trati Břeclav-Brno ve vlacích EC (linka Ex3) a rychlících Českých drah (linka R13). Nebudete ji moci na této trati využít v osobních vlacích linky S3, ale s ohledem na to, že osobní vlak jede tuto trasu dvojnásobek času oproti vlakům vyšší kategorie, nepředpokládáme, že ho využíváte.

 

Chtěl bych se zeptat, zda jsou poslední vyjádření vydaná Jihomoravským krajem na adresu cen jízdného v rámci zrušení platnosti jízdenek Českých drah ve vlacích financovaných JMK správná. Opravdu vždy a za všech podmínek dostane zákazník levnější jízdné, nebo jak a proč krajský úřad přistupuje k zákaznickým benefitům ČD? Z jakého pohledu Vám současný stav nevyhovuje?

 

V současné době v rámci vnitrokrajských cest si může cestující vybrat levnější variantu mezi tarifem IDS JMK a tarifem TR10. Fakticky se aktuálně jedná o konkurenci dvou tarifů, která z pohledu dotované dopravy nemá dle našeho názoru opodstatnění a v konečném důsledku znamená vyšší úhradu finančních prostředků z rozpočtu JMK dopravci, který dotovanou dopravu provozuje.

JMK k 1. 1. 2020 připravuje doplnění Tarifu IDS JMK – zavedení nových úsekových jízdenek pro cesty na železnici, které rozšíří nabídku pro cestující na krátké vzdálenosti.

Smyslem informace na webových stránkách IDS JMK bylo sdělení, že odpadnou nepříjemné situace a reálné stížnosti cestujících na odbaveni dražší jízdenkou, nikoli tvrzení, že Tarif IDS JMK je vždy výhodnější (byť to tak mohlo být pochopeno). Samozřejmě existují relace, zejména v případech, kdy cestující nepoužívá návaznou dopravu (BUS či MHD), kdy je jízdné dle tarifu dopravce v současné době výhodnější. S ohledem na zavedení úsekových jízdenek na železnici však počet relací, v nichž by byl tarif dopravce výhodnější než tarif IDS JMK, výrazně ubyde.

 

Kde se budou nově kupovat jízdenky?

 

Prodej jízdenek IDS JMK bude zajišťován obdobně jako v současnosti. Tedy v osobních pokladnách dopravců, na pobočkách České pošty, v mobilní aplikaci IDS JMK Poseidon a jednorázové jízdenky nově i přímo ve vlacích u průvodčích. Pro prodej předplatních jízdenek je připravován e-shop Jihomoravského kraje, který by měl být spuštěn v průběhu roku 2020. České dráhy byly osloveny o možnost zapracování prodeje jízdenek IDS JMK i do jejich e-shopu, příp. mobilní aplikace MůjVlak – jednání probíhá. Prodejní kanály jízdenek Českých drah budou stávající.

 

Budou v těch krajem objednávaných vlacích jezdit průvodčí ČD, případně průvodčí krajští, či jak se budou jízdenky kontrolovat?

 

Ano průvodčí budou ve vlaku tak jako nyní. Současně dojde k posílení revizorské činnosti ze strany společnosti KORDIS JMK, a.s.

 

Bude možné v krajských vlacích cestovat na Celodenní síťovou jízdenku ČD, nebo na Skupinovou víkendovou jízdenku celosíťovou?

 

V rámci mezikrajských i vnitrokrajských relacích budou na území JMK ve vlacích ČD platit oba tyto celosíťové doklady.

 

Neobáváte se komplikací na místě? Třeba že budou cestující přestupující z rychlíku muset navíc k pokladně a přípoj nestihnou?

 

Neobáváme. Pokud pojede cestující za jakékoliv stanice v rámci ČR do Jihomoravského kraje, bude si moci tak jako nyní koupit jízdenku v tarifu dopravce až do své cílové stanice na území JMK před nástupem do vlaku – nic se pro cestujícího nemění.

 

 

Pokud je možno v rámci kraje si zakoupit jízdenku přímo ve vlaku. Pak tedy manipulační poplatek pro průvodčího stále platí, nebo už ne? Že třeba ve vlaku bude ta jízdenka trochu dražší, než na nádraží?

 

Pokud cestující nastoupí v neobsazené stanici, případně ve stanici, kde již bude pokladna uzavřena, bude jízdenka v tarifu IDS JMK prodána bez přirážky. V opačném případě bude manipulační přirážka uplatněna. Co se týká tarifu TR10 musí dotaz směřovat na ČD.

 

Jak tedy zjednodušeně bude vypadat proces zakoupení jízdenky oproti dosavadnímu systému?

 

Proces zakoupení jízdenky bude v zásadě stejný jako nyní. Vždy budete odbaveni jednou jízdenkou. Pro vnitrokrajské cesty v osobních a spěšných vlacích pouze v tarifu IDS JMK, v ostatních případech pak podle tarifu dopravce.  

 

Pokud například student bude pravidelně vyjíždět z Ostravy do Brna, tak má stále možnost zakoupit si jízdenku v aplikaci ČD a nemusí si kupovat dvě odlišné?

 

Ano, pro cestujícího v obdobných mezikrajských relacích se nic nemění. Pokud bude chtít do Brna cestovat s ČD, bude postupovat jako nyní. Jen upozorňujeme, že na relaci Brno – Ostrava přes Vyškov by měl dopravu nově zajišťovat pro Ministerstvo dopravy Regiojet. Pokud bude chtít využít jeho služeb, musí si pořídit jízdenku dopravce Regiojet, jízdenky ČD zde nebudou platit.  

 

Jaký má smysl teď rok užívat krajské tarify a od prosince příštího roku národní tarify? Proč se to celé neoddálilo, aby se hned mohly využívat národní tarify?

 

Krajský tarif IDS JMK platí od roku 2004, tzn. letos už to je 15 let a plně integruje veškerou veřejnou dopravu v Jihomoravském kraji. V rámci přeprav uvnitř území JMK není důvod souběhu dvou či více tarifů, obdobně jako již 15 let v autobusové dopravě, kde je uplatňován rovněž pouze Tarif IDS JMK a neplatí vlastní tarify autobusových dopravců. Otázka národního tarifu není v kompetenci Jihomoravského kraje, ale Ministerstva dopravy. JMK v rámci nabídkového řízení na dopravce, které JMK zahájil v roce 2017, počítal s původní avizovanou předpokládanou platností národního tarifu od prosince 2019. Bohužel se tento termín MD nepodařilo dodržet. Z důvodu absence národního tarifu tak JMK přistoupil k dohodě s ČD o akceptaci jízdních dokladů pro mezikrajské přepravy tak, aby cestující byl vždy odbaven jedním jízdním dokladem.

 

Od kdy bude platit nová dohoda ČD a JMK ohledně prodeje jízdenek?

 

Nová smlouva o veřejných službách mezi ČD a JMK je účinná od 1. 1. 2020. Kromě vlastní smlouvy o závazku veřejné služby finišují práce s ČD na uzavření tzv. akceptační smlouvy, na jejímž základě budou jízdní doklady ČD uznávány pro mezikrajské cesty, vybrané síťové jízdenky (mimo jiné In Senior, In Business a In 100) i pro všechny vnitrokrajské cesty. Tato akceptační smlouva bude platit i na výkony, které na území Jihomoravského kraje objednávají sousední kraje. Obdobně probíhají finální jednání i ke smlouvě o integraci vlaků dálkové dopravy na území Jihomoravského kraje.

 

Prosím o vysvětlení konkrétních příkladů. Pokud někdo pojede z České Třebové do Vranovic, tedy přestupuje v Brně na osobák, může jet na jednu jízdenku ČD?

 

Ano, na základě akceptační dohody bude odbaven jednou jízdenkou dle tarifních podmínek ČD, konkrétně tarifuTR10.

 

 

 

 

Pokud někdo pojede ze Zastávky do Třebíče jedním osobákem, může jet na jednu jízdenku ČD?

 

Ano, na základě akceptační dohody bude odbaven jednou jízdenkou dle tarifních podmínek ČD, konkrétně tarifuTR10. V tomto úseku bude moci alternativně využít i jízdenku dle připravovaného tarifu Veřejné dopravy kraje Vysočina, jehož platnost bude na základě předběžné dohody krajů zasahovat na území JMK právě až do Zastávky u Brna.

 

 

V jakých případech se nově budou v Jihomoravském kraji uznávat jízdenky Českých drah?

 

Jízdenky ČD v rámci tarifu TR10 se budou uznávat ve všech osobních a spěšných vlaků při cestách z JMK do sousedních krajů. Navíc i na vnitrokrajské přepravy budou platit síťové jízdenky (mimo jiné ČD IN100, IN Business a IN Senior). Ve vlacích objednávaných Ministerstvem dopravy či provozovaných na komerční riziko ČD budou jízdenky Českých drah platit i nadále bez omezení.

 

Jaké karty Českých drah přestanou platit?

 

V zásadě žádné platit nepřestanou. Pro mezikrajské přepravy budou plně použitelné i nadále. Pokud je však cestující využíval jen pro nákup jízdenek pro vnitrokrajské cesty osobními a spěšnými vlaky v rámci JMK, mohou se stát zbytnými.

 

Jaké naopak se budou i nadále uznávat?

 

Pro mezikrajské cesty a pro jízdy s využitím jen spojů dálkové dopravy všechny, pro vnitrokrajské cesty osobními a spěšnými vlaky v rámci JMK zůstanou plně v platnosti síťové jízdenky například ČD IN100, IN Business a IN Senior. Konečný výčet těchto dokladů je ještě předmětem jednání s ČD.

 

Kdy začnou změny platit?

 

Změny vstoupí v platnost 1.1.2020.

 

Jak půjde koupit jízdenku na vlak objednaný krajem? Pokud pojedu z Prahy například do Moravského Krumlova, budu si moct koupit na Hlavním nádraží v Praze rovnou jízdenku na všechny vlaky, případně zda si lístek koupím na e-shopu ČD? Bude možné jízdenky (krajský tarif) pořídit přímo ve vlaku? Za jakých podmínek?

 

Pro mezikrajské cesty bude moci cestující nadále využít jízdní doklady ČD, v současné době finišuje uzavření příslušené akceptační dohody mezi ČD a JMK. Celosíťově platné jízdní doklady ČD (například ČD IN100, IN Business a IN Senior) budou nadále platné ve vlacích ČD i na území Jihomoravského kraje. Jízdenku na spoje provozované ČD z Prahy do Moravského Krumlova si budete moci jako nyní zakoupit i v e-shopu ČD. Jízdenky IDS JMK si bude možné nově zakoupit i vlacích, ale pouze na území Jihomoravského kraje. Pokud cestující bez jízdenky nastoupí do vlaku v neobsazené stanici, případně ve stanici, kde již bude pokladna uzavřena, bude jízdenka v tarifu IDS JMK prodána bez přirážky. V opačném případě bude manipulační přirážka uplatněna.

 

Umožníte prodej jízdenek v aplikacích ČD v rámci tarifu kraje (např. Můj vlak)?

 

Jihomoravský kraj s možností prodeje jízdenek IDS JMK prostřednictvím aplikace MůjVlak oslovil České dráhy, jednání dosud nebyla uzavřena. Pro pořízení může cestující využít přímo mobilní aplikaci IDS JMK – POSEIDON. Nákup jednorázové jízdenky v aplikaci POSEIDON je pro cestujícího i cenově výhodnější, protože jízdenku pořídí se slevou cca 10% oproti běžným cenám.

 

Proč vlastně k této změně dochází? Nedůvěřujete datům o tržbách podle tarifu Českých drah, že jsou zcela věrohodná? Neměli byste z Tr10 nakonec vyšší tržby?) Nebo jaký je skutečný důvod?

 

V rámci přeprav uvnitř území JMK není důvod k souběhu dvou či více tarifů, obdobně jako již 15 let v autobusové dopravě, kde je uplatňován rovněž pouze Tarif IDS JMK a neplatí vlastní tarify autobusových dopravců. V současné době v rámci vnitrokrajských cest si může cestující vybrat levnější variantu mezi tarifem IDS JMK a tarifem TR10. Fakticky se aktuálně jedná o konkurenci dvou tarifů, která z pohledu dotované dopravy nemá dle našeho názoru opodstatnění a v konečném důsledku znamená vyšší úhradu finančních prostředků z rozpočtu JMK dopravci, který dotovanou dopravu provozuje. Z důvodu absence národního tarifu JMK přistoupil k dohodě s ČD o akceptaci jízdních dokladů pro mezikrajské přepravy tak, aby cestující byl vždy odbaven jedním jízdním dokladem. Co se týká problematiky tržeb, neočekáváme, že bychom měli z tarifu TR10 vyšší tržby. Naším cílem je udržení celkových tržeb v regionální železniční dopravě na stávající úrovni.

 

Neobáváte se situace, kdy nebudou vlakové čety motivovány jako dosud k prodeji jízdních dokladů (% z tržeb jako dosud) a tím pádem může nakonec dojít k poklesu vybraných tržeb?

 

Věříme, že zaměstnanci dopravce, v případně JMK Českých drah, budou i nadále řádně plnit své povinnosti. Případný laxní přístup pak bude podléhat sankcím dle uzavřené smlouvy.

 

Chystáte nějaké posílení revizorské činnosti? Budete na tuto činnost případně přijímat další zaměstnance?

 

Ano, s navýšením poštu revizorů počítáme, revizorská a kontrolní činnost zajišťovaná KORDIS bude výrazně posílena.

 

Jakým způsobem bude řešeno rozúčtování tržeb v případě mezikrajských jízdenek?

 

Rozúčtování tržeb v tarifu TR10 u mezikrajských jízdenek budou dělat ČD dle vlastní metodiky

 

Kdy bude definitivně jasné, jaké doklady ČD budete uznávat?

 

Doufáme, že co nejdříve.

 

Jak to bude s uznáváním mezinárodních jízdenek ve vlacích IDS JMK (např. Interrail)?

 

V osobních a spěšných vlacích na území JMK budou mezinárodní jízdenky (např. InterRail) podle připravované akceptační dohody akceptovány.