Připomínkovací řízení návrhu 7. komunitního plánu sociálních služeb

Zveřejnili jsme návrh 7. komunitního plánu ORP Slavkov u Brna pro období 2021 do 2022. Připomínkovat jej můžete od do 28. dubna 2023.

Veřejnost má možnost se účastnit všech setkání pracovních skupin a při tvorbě Komunitního plánu sociálních služeb na další období podávat své podněty a připomínky.
Připomínkové řízení se uskuteční ve dnech od 14. 04. 2023 do 28. 04. 2023.

Návrh 7. KPSS ORP Slavkov u Brna na rok 2023-2024 je zveřejněn na webových stránkách města, dále jak starostové obcí ORP, tak poskytovatelé sociálních služeb budou obeznámení s návrhem s možností podat připomínky.

Připomínky budou projednány v pracovních skupinách, které rozhodnou o jejich zapracování do Komunitního plánu.
Připomínku bylo možno podat:
 e-mail: lucie.hornakova@slavkov.cz
 poštou na adresu: Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého nám. 65
 osobně: podatelna Městský úřad Slavkov u Brna nebo Odbor sociálních věcí

Konzultační a sběrné místo: Odbor sociálních věcí – komunitní plánování sociálních služeb a sociální péče Palackého náměstí 260 684 01 Slavkov u Brna
Kontaktní osoba: Lucie Horňáková, DiS. Koordinátorka