Přístavba základní školy Tyršova byla slavnostně otevřena

Zatímco pro žáky a učitele Základní školy Tyršova jsou po dvou měsících prostory nové přístavy téměř již zevšednělé, veřejnost mohla budovu se šesti novými třídami spatřit oficiálně poprvé až v polovině října.

Ve středu 18. 10. se totiž konalo slavnostní otevření této stavby, na kterou dorazily téměř dvě stovky občanů. Po přivítání ředitelem školy Jiřím Půčkem, starostou města Michalem Boudným a místostarostou Petrem Kostíkem pak učitelé provedli návštěvníky novými prostorami.

Kromě nových tříd a zázemí jako jsou sklady, sborovny nebo toalety navštívili hosté také suterén, ve kterém vzniká moderní dílna pro technicko – manuální výchovu. Ve škole nebudou na jaře chybět ani klasické pozemky, které několik let v areálu školy chyběly. Město využilo stavební ruch kolem školy také pro vznik patnácti nových parkovacích míst a opravilo havarijní kanalizaci, která si vyžádala předláždění vjezdu.

Přístavba Základní školy Tyršova byla spolufinancovaná z rozpočtu Ministerstva školství částkou 25 milionů korun. Z rozpočtu Města Slavkov u Brna bylo do nových prostor, nákupu mobiliáře a souvisejících staveb investováno 13 milionů korun.
Investice neznamená pouze možnost budoucího vzniku nových tříd, ale zejména pomůže zkvalitnit organizaci stávající výuky. Ta se teď může ještě více specializovat. Škola se stala také klíčovou regionální institucí z pohledu začleňování dětí s tělesným postižením. Jako jediná v ORP Slavkov totiž nabízí bezbariérový pohyb včetně výtahu.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/10/zstyrsova-4.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/10/zstyrsova-5.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/10/zahajeni-2.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/10/zahajeni-1.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/10/zahajeni-4.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/10/zahajeni-3.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/10/zstyrsova-3.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/10/zstyrsova-2.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/10/zstyrsova-1.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/10/zstyrsova-6.jpg