Proč město reguluje reklamu v městské památkové zóně

Od počátku ledna vstoupily v platnost dva dokumenty města regulující umisťování reklamy, informačních zařízení, mobiliáře a stavební činnost na území městské památkové zóny.

Jedná se o nařízení č. 11/2017, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, které schválila rada města dne 19. prosince 2017 a jež nabude účinnosti dne 5. ledna 2018. Druhým dokumentem jsou již dříve schválené Pokyny pro stavební činnost, označování budov, umisťování reklamních, informačních a propagačních zařízení a dalšího mobiliáře na území památkové zóny Slavkov u Brna.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/01/brnenska-ulice_acka.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/01/reklama-v-centru-3.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/01/reklama-v-centru-2.jpg

V těchto Pokynech došlo od Nového roku k některým změnám spočívajících především v tom, že oproti dosavadní verzi Pokynů platné do konce roku 2017 nemusí již být restaurační předzahrádky umisťovány „na pódiu“ a na oplocení předzahrádky mohou být nově vyvěšeny až tři tabule s aktuální nabídkou restaurace. Co se týká pultů se zmrzlinou, ty mohou být umisťovány na veřejném prostranství, a to za podmínky, že za jejich umístění bude řádně uhrazen příslušný poplatek za užívání veřejného prostranství v souladu s obecně závaznou vyhláškou města č. 1/2011 o místních poplatcích.

Tato aktualizace Pokynů byla provedena po osobní diskuzi se zástupci provozovatelů prodejen a restaurací v centru města a to tak, aby regulace byla v souladu s tím, co je naším cílem – neomezit podnikatele, kteří se podílejí na atraktivnosti našeho centra, ale naopak společně vytvářet ještě příjemnější a bezpečnější prostředí pro místní obyvatele i turistické návštěvníky.

Cílem nařízení č. 11/2017 je především omezit na území městské památkové zóny reklamu šířenou zejména plakáty a reklamními nosiči typu „A“. Jedná se o právní předpis města, kdy v případě jeho porušení dojde ke spáchání přestupku, za nějž může být na místě uložena pokuta až do výše 10 tisíc korun.
Toto omezení platilo formou Pokynů i v roce 2017, přesto byla „áčka“ částečně tolerována tak, aby podnikatelé měli čas provést alternativní řešení. Od února pak již budou dodržování nařízení kontrolovat městští strážníci.

Město Slavkov u Brna postupně investuje do kultivace centra města nemalé finanční prostředky. Jen v letošním roce jsme vyměnili mobiliář na Palackého náměstí, zrekonstruovali fasády na budovách radnice, pokračujeme v opravách zámku, Společenského centra Bonaparte a připravujeme projekt na opravu horní části Palackého náměstí a kompletní rekonstrukci Koláčkova náměstí. Regulace, ke které přistupujeme má primárně za cíl zlepšit průchodnost chodníků a také vylepšit vizuální dojem z centra města tak, aby dokázalo být stále atraktivním a bezpečným.
Podobně k problematice vizuálního smogu přistupují i v dalších (turisticky) významných městech jako je například Znojmo, Uherské Hradiště, Zlín, Kroměříž a v poslední době i Brno.

Ing. Petr Lokaj,
vedoucí Odboru správy majetku, investic a rozvoje

Nařízení, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu Pokyny pro stavební činnost, označování budov, umisťování reklamních, informačních a propagačních zařízení a dalšího mobiliáře na území památkové zóny Slavkov u Brna.