Proč město zavádí svoz odpadu jednou za 14 dní?

Týdenní svoz popelnic již nebude od Nového roku samozřejmostí. Popeláři budu svážet popelnice domácností jednou za čtrnáct dní. Jednou za týden budou zajíždět pouze do bytových domů, které mají přistavené kontejnery o objemu 1100 litrů. Město se k tomuto kroku rozhodlo ze dvou důvodů: udržení motivovanosti občanů třídit a hledání úspor ve stále dražším systému odpadového hospodářství.

Náklady na odpadové hospodářství velmi prudce stoupají. Nejde pouze o nárůst ceny za svoz odpadu (v příštím roce o 20%), ale zejména postupné zvedání poplatku za uložení komunálního odpadu na skládce, který vychází ze zákona o odpadech a který nutí  obce ke snižování jeho produkce. Proto je velmi důležité postavit systém odpadového hospodářství tak, aby maximálně motivoval občany k třídění. Svoz jednou týdně k motivovanosti lidí nepřispívá, což nám ukázala i data ještě nekončícího roku a namátkové kontroly přistavených popelnic.

Snížení četnosti svozu neznamená, že se některé domácnosti musí obávat o to, že jim popelnice nebude stačit. Vždy si můžou pořídit další nádobu. Svoz totiž není limitovaný počtem nádob. Navíc zachováváme týdenní svoz u bytových domů, kde mají přistaveny kontejnery o objemu 1100 l.

Poplatek 700 Kč / 350 Kč není pouze úhradou za svoz komunálního odpadu, ale pokrývá fungování celého systému – tedy likvidaci odpadu a skládkování, fungování sběrného dvora, svoz separovaného a nebezpečného odpadu. V příštím roce očekáváme náklady cca 10,6 milionů výběr poplatků od občanů přitom činí 4,4 milionů Kč a odměna od společnosti EKO-KOM za třídění odpadů je pak kolem 1 mil. Kč. Město tedy systém odpadového hospodářství (bez svozu biologického odpadu) bude v příštím roce doplácet částkou téměř 5,2 milionu korun. Dalších téměř 4,5 milionů stojí udržení svozu a kompostování biologického odpadu

Samozřejmě to není jediný krok, který město v oblasti odpadového hospodářství chystá. Ve spolupráci s DSO Ždánický les a Politaví připravujeme projekt na pořízení nádob na tříděný odpad do domácností, systém “door to door“. Každá domácnost si tak bude moci třídit přímo doma s tím, že vytříděný odpad budou „popelářská auta“ sbírat přímo před domem. Sběrná místa zůstanou i nadále zachována. Tento projekt představíme spolu s dalšími obcemi v příštím roce.