Upozorňujeme občany, že od 1.6.2020 byl zahájen prodej známek na popelnice na II.pololetí. Dále připomínáme, že splatnost poplatku za psa na rok 2020 je 30.6.2020.  Platbu je možné provést buď v hotovosti nebo platební kartou na pokladně městského úřadu, Palackého nám. 65.

Kolik stojí známka na svoz popelnice na půl roku

  • 1000 Kč za sběrnou nádobu na směsný odpad o objemu 110 l se svozem 1x za týden (Typ „A“),
  • 750 Kč za sběrnou nádobu na směsný odpad o objemu 110 l se svozem 1x za 2 týdny (Typ „C“),
  • 650 Kč za sběrnou nádobu na směsný odpad o objemu 110 l se svozem 1x za měsíc (Typ „M“),
  • 9 400 Kč za sběrnou nádobu na směsný odpad o objemu 1100 l (kontejner) se svozem 1x za týden.
.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }