Propadlina na přístupové cestě k zámku odkryla zbytky starého Slavkova

Když si pracovníci zámku při pravidelné obhlídce zámku na začátku června všimli tří vytažených dlažebních kostek na přístupové cestě k zámku, byli šokovaní. Po pečlivější kontrole zjistili, že se pod uvolněnou dlažbou skrývá propad. Museli proto okamžitě uzavřít cestu a vytvořit provizorní vchod do zámku. Na místo pak byli povoláni archeologové, kteří zjišťovali, co přesně se s rampou, která byla dlouho považovaná za násyp ze sutě bývalého renesančního zámku, děje. Po prvním ohledání zjistili, že kaverna vznikla splachem půdy do neznámých podzemních prostor.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2020/07/propad-zamek-2.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2020/07/propad-zamek-1.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2020/07/propad.jpg

„Tato zděná konstrukce pravděpodobně představuje klenbu sklepa, šachty, většího kanálu nebo chodby. Naštěstí ale není narušena statika celé cesty a bude stačit zajistit pouze tento propad,“ uvedl vedoucí odboru správy majetku, investic a rozvoje Petr Lokaj.

Splachem zeminy do otvoru došlo k vytvoření kaverny o rozměrech přibližně 1,5 x 1,5 m. s hloubkou asi tři metry. Propad pokračuje minimálně další metr do hloubky, dna zatím archeologové nemohli dosáhnout. „Zemina je dále splachována severovýchodním směrem. Propad narušil archeologické souvrství novověkého stáří a odkryl na východní straně zbytek novověké cihelné konstrukce. Na jižní straně je kaverna ohraničena kamennou zdí z lomového kamene s nepravidelným lícem, která nejspíš souvisí se starší městskou zástavbou,“ uvádí archeologové ve v první zprávě.

Místo nyní musí odborníci detailně prozkoumat a zjistit, zda je tento propad ojedinělý, nebo hrozí i na jiných místech. „Poté se zástupci památkové péče a statikem dojednáme způsob zajištění propadu. To všechno může trvat i několik týdnů,“ dodal Petr Lokaj.

Do té doby bude přístupová cesta k zámku vést podél zámecké zdi, kamenná cesta bude zatarasena. Návštěvníkům doporučujeme vyjít do areálu zámku po druhé přístupové cestě nebo nově po točitých schodech vedoucích ze zámeckých valů.