Když si pracovníci zámku při pravidelné obhlídce zámku na začátku června všimli tří vytažených dlažebních kostek na přístupové cestě k zámku, byli šokovaní. Po pečlivější kontrole zjistili, že se pod uvolněnou dlažbou skrývá propad. Museli proto okamžitě uzavřít cestu a vytvořit provizorní vchod do zámku. Na místo pak byli povoláni archeologové, kteří zjišťovali, co přesně se s rampou, která byla dlouho považovaná za násyp ze sutě bývalého renesančního zámku, děje. Po prvním ohledání zjistili, že kaverna vznikla splachem půdy do neznámých podzemních prostor.

„Tato zděná konstrukce pravděpodobně představuje klenbu sklepa, šachty, většího kanálu nebo chodby. Naštěstí ale není narušena statika celé cesty a bude stačit zajistit pouze tento propad,“ uvedl vedoucí odboru správy majetku, investic a rozvoje Petr Lokaj.

Splachem zeminy do otvoru došlo k vytvoření kaverny o rozměrech přibližně 1,5 x 1,5 m. s hloubkou asi tři metry. Propad pokračuje minimálně další metr do hloubky, dna zatím archeologové nemohli dosáhnout. „Zemina je dále splachována severovýchodním směrem. Propad narušil archeologické souvrství novověkého stáří a odkryl na východní straně zbytek novověké cihelné konstrukce. Na jižní straně je kaverna ohraničena kamennou zdí z lomového kamene s nepravidelným lícem, která nejspíš souvisí se starší městskou zástavbou,“ uvádí archeologové ve v první zprávě.

Místo nyní musí odborníci detailně prozkoumat a zjistit, zda je tento propad ojedinělý, nebo hrozí i na jiných místech. „Poté se zástupci památkové péče a statikem dojednáme způsob zajištění propadu. To všechno může trvat i několik týdnů,“ dodal Petr Lokaj.

Do té doby bude přístupová cesta k zámku vést podél zámecké zdi, kamenná cesta bude zatarasena. Návštěvníkům doporučujeme vyjít do areálu zámku po druhé přístupové cestě nebo nově po točitých schodech vedoucích ze zámeckých valů.

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }