Rozkopaná silnice poblíž základní školy Komenského bude od druhého zářijového týdne minulostí. Stavbaři zde nyní dokončují první etapu rekonstrukce jedné z nejexponovanějších a zároveň nejponičenějších silnic v centru města.

Maximálně od 6. září již bude možné zaparkovat na parkovišti vedle kostela a zprůjezdní se silnice směrem ke stadionu a k ulici Kaunicova. Těžká technika se pak přemístí k poliklinice, kde začne rozkopávat úsek od křižovatky s ulicí Jiráskova až po Tyršovu. Méně náročná etapa by měla skončit začátkem listopadu. Kvůli pracím v tomto úseku se bude muset přemístit stávající autobusová zastávka. „Jihomoravský dopravce Kordis si nakonec zvolil jako nejlepší variantu přemístění na stávající parkoviště autobusů za kostelem, u fary,“ potvrdil starosta Michal Boudný. Autobusy tak budou muset zajíždět do ulic Pod Oborou, Příční a Kaunicova. Podél této trasy, s výjimkou ulice Kaunicova, žádáme občany o dodržení rozmístěných zákazů zastavení. Jde zejména o ochranu jejich aut před kolizí s autobusem. Na změnu se budou muset připravit také obyvatelé ulice Jiráskova, která v ústí do Malinovského bude zatarasená zákazem vjezdu.

Na konci oprav bude ulice kompletně opravená a to včetně podkladových ploch. Důraz je kladen na úpravu šířkového uspořádání ulice, úpravu tvaru křižovatek, zřízení míst pro přecházení, vybudování nových parkovacích stání před Křesťanskou mateřskou školou Karolínka a instalace nového veřejného osvětlení. Konstrukce vozovky je navrhnuta s novými únosnými podkladními vrstvami s povrchovou úpravou z asfaltobetonu, parkovací stání s kamennou dlažbou a chodníky s betonovou dlažbou.

Cena rekonstrukce stojí 28 milionů korun a je hrazena z rozpočtu města.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }