První etapa rekonstrukce Malinovského končí. Kvůli druhé se přemístí zastávka ke kostelu

Rozkopaná silnice poblíž základní školy Komenského bude od druhého zářijového týdne minulostí. Stavbaři zde nyní dokončují první etapu rekonstrukce jedné z nejexponovanějších a zároveň nejponičenějších silnic v centru města.

Maximálně od 6. září již bude možné zaparkovat na parkovišti vedle kostela a zprůjezdní se silnice směrem ke stadionu a k ulici Kaunicova. Těžká technika se pak přemístí k poliklinice, kde začne rozkopávat úsek od křižovatky s ulicí Jiráskova až po Tyršovu. Méně náročná etapa by měla skončit začátkem listopadu. Kvůli pracím v tomto úseku se bude muset přemístit stávající autobusová zastávka. „Jihomoravský dopravce Kordis si nakonec zvolil jako nejlepší variantu přemístění na stávající parkoviště autobusů za kostelem, u fary,“ potvrdil starosta Michal Boudný. Autobusy tak budou muset zajíždět do ulic Pod Oborou, Příční a Kaunicova. Podél této trasy, s výjimkou ulice Kaunicova, žádáme občany o dodržení rozmístěných zákazů zastavení. Jde zejména o ochranu jejich aut před kolizí s autobusem. Na změnu se budou muset připravit také obyvatelé ulice Jiráskova, která v ústí do Malinovského bude zatarasená zákazem vjezdu.

Na konci oprav bude ulice kompletně opravená a to včetně podkladových ploch. Důraz je kladen na úpravu šířkového uspořádání ulice, úpravu tvaru křižovatek, zřízení míst pro přecházení, vybudování nových parkovacích stání před Křesťanskou mateřskou školou Karolínka a instalace nového veřejného osvětlení. Konstrukce vozovky je navrhnuta s novými únosnými podkladními vrstvami s povrchovou úpravou z asfaltobetonu, parkovací stání s kamennou dlažbou a chodníky s betonovou dlažbou.

Cena rekonstrukce stojí 28 milionů korun a je hrazena z rozpočtu města.