Původní hrobka rodu Kouniců je opravená!

Práce v hodnotě 3,7 mil spočívaly ve statickém zajištění havarijního stavu objektu, dozdění čelní zdi ze zámeckého parku, obnově a doplnění zastřešení krypty, dodávce nových kamenných prvků včetně restaurování těch stávajících a třeba i nových vratech do samotné krypty a zámeckého parku. Díky této rekonstrukci se také opravily schody, které si možná někteří Slavkováci pamatují ještě z dob svého dětství. Na obnovu krypty byl poskytnut příspěvek od Ministerstva kultury z programu městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 1 025 000 Kč.

Hrobka byla postavena za Marie Eleonory z Kounic ve 2. pol. 17. století. Původně měla sloužit k uložení především nekatolických předků z rodu Kouniců. Krátce (do dokončení hrobky na Špitálce) zde mělo být uloženo i tělo Václava Antonína Kounice.

Stavební práce jsou tak první vlaštovkou k rozsáhlé investici v zahradě mateřské školy Zvídálek na Koláčkově náměstí, kde město mimo jiné postaví nový pavilon pro padesát předškolních dětí. Součástí bude také kompletní oprava stávající budovy školky a vybudování kuchyně a jídelny. Stavební práce začnou na jaře tohoto roku. V dalších měsících by se pak mohly spustit stavební práce i na sousedním rodinném domě, kde by mohly vzniknout další třídy pro tzv. dětskou skupinu – 24 dětí ve věku do tří let.

Souběžně s touto významnou investiční akcí město zpracovalo také projekt na obnovu a opravu původního skleníku, který by mohl být další atraktivitou zámeckého areálu a místem pro komunitní život. Město nyní čeká na rozhodnutí o (ne)schválení dotace z programu INTEREG.

Zahradní trakt bude v budoucnu otevřen i veřejnosti tak, aby byl zajištěn přístup z ulice Kollárova/Zámecká do zámeckého parku.