Rekonstrukce průtahu městem a ulice Malinovského. Co se změnilo?

První fáze rekonstrukce průtahu městem je u konce. Přestože se podél silnice dodělávají ještě detaily, auta už mohou projíždět po nové kruhové křižovatce i nové vozovce v ulici Lidická a Boženy Němcové. Stejně tak už je živo i v ulici Malinovského poblíž polikliniky a škol. Zatímco rekonstrukce průtahu (krajské silnice III/0508) byla projektována zejména s cílem zajistit plynulou a hlavně přehlednou jízdu, v místě, kde se pohybují stovky dětí, se dopravní stavitelé zaměřili zejména na zvýšení bezpečnosti a zpomalení aut. I proto došlo na některých místech ke změnám, na které jsme nebyli zvyklí. Pojďme se na ně podívat blíže.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/12/zruseny-prechod.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/12/prechod-pro-chodce-kruhac.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/12/policie-u-prechodu.jpg

Zrušený přechod na ulici Boženy Němcové 

 

Pozor! V zatáčce u ulic ČSA a Boženy Němcové již neexistuje přechod pro chodce. Byl zrušen hned ze dvou podstatných důvodů: jednak kvůli plynulosti provozu – auta od nové kruhové křižovatky plynule projíždějí a nemusí zastavit chodcům a pak také samozřejmě z bezpečnostního pohledu. Přestože zde přechod v minulosti byl, dopravní experti vždy upozorňovali na to, že je nebezpečný a není zde zajištěn normový výhled na přechod ve směru od ČSA. Bezpečná trasa z autobusového nádraží do města vede po západní straně, na které je i autobusové a vlakové nádraží. Celou trasu zde procházíte po bezpečných přechodech s ostrůvkem a nasvícením. K tomuto účelu byl zřízen i nový přechod ve spodní části náměstí.

 

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/12/prechod-bozena-nemcova.jpg

Nový přechod na ulici Boženy Němcové

 

Aby se dala bezpečně přejít ulice Boženy Němcové, vybudovali stavbaři přechod
s nasvícením uprostřed ulice u vyústění ulice Zborovská. Jedná se o moderní, přehledný, bezbariérový přechod s osvětlením.

 

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/12/krizovatka-lidicka.jpg

Křižovatka Lidická x Smetanova x Polní

 

Mnohým se může zdát, že tato křižovatka je nově „břichatá“ a že řidiči budou zbytečně najíždět na vystouplou kamennou dlažbu. I zde však dopravní policisté a projektanti dbali na plynulost a hlavně přehlednost křižovatky. Nově když například odbočujete ze Smetanovy ulice do Boženy Němcové, tak jasně vidíte, že máte přednost před vozidlem, které vyjíždí z Polní. Oblouky jsou navržené tak, aby radius najíždění byl co nejplynulejší a umožnil průjezd i větších nákladních vozidel, pro něž je asfaltová plocha nedostatečná. Jedná se obdobu kamenného prstence u kruhových křižovatek.

 

Výsadba v kruhové křižovatce a v ostrůvcích

Ozelenění ostrůvků a kruhového objezdu je samozřejmě na začátku. Základem křižovatky je hlína, která bude zajišťovat vsakování vody. Na zasypání jsou použity žulové kamínky, které nevytváří tepelné ostrovy jako například štěrk nebo beton. Nyní zahradníci vysadili rostliny, které v tomto období zasadit mohli. Zbytek kvetoucích cibulovin přibyde na jaře, takže ostrůvky a křižovatka budou kvést i sezónními tulipány nebo narcisy. Jedná se téměř o totožný model jako v případě ozelenění křižovatky u prodejny Lidl, kde je už nyní vidět, jak se rostliny rozrůstají a postupně kačírek zakrývají. Výsadba u křižovatek a dopravních staveb je kompromisem mezi nárokem na údržbu a zeleným řešením.

 

Jedná se o takzvaný styl provance, takže zahradní architekta vycházela v návrhu z úzkých vysokých stálezelených tisů, protože úzké cypřiše u nás nedostatečně zimují. Doplnila je o levandule a okrasné trávy. Volba rostlin je rozplánovaná tak, aby po většinu období v roce lokalita alespoň částečně kvetla. Jarní kvetení zajistí cibuloviny, letní levandule a rudbekie, pozdně letní až podzimní caryopteris. Barevnost také zajistí červenolisté dřišťály. Doplňkem k tomu všemu jsou nízké borovice. Mulčovaní kamenivem je zvoleno právě k ohledu na co nejjednodušší údržbu. Všechny rostliny byly také vybrány s ohledem na nízkou náročnost zálivky, která by byla velmi problematická.

 

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/12/malinovskeho.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/12/malinovskeho-krizovatka.jpg

Ulice Malinovského

Zatímco u průtahu městem se dopravní projektanti řídili normami pro plynulost provozu, v ulici Malinovského a Komenského náměstí bylo prioritou zvýšit bezpečnost v místě, kde je velká koncentrace dětí a imobilních občanů. V celé lokalitě nově platí omezení na 30 kilometrů v hodině. Proto jsou zde také nově nainstalovány dva zpomalovací prahy. Nově se také posunul přechod pro chodce u polikliniky, který se výrazně zkrátil – z 15 metrů na standardizovaných 7 metrů. I tento přechod je nasvícen moderními LED světly, stejně jako v celé délce ulice. Prostor před školou bude také nově monitorovaný kamerami.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/12/pricny-prah.jpg

Pro některé řidiče je také překvapením křižovatka u kostela, která se „vychyluje“ do oblouku. Opět i zde je podstatné zpomalení aut, kdy při původním řešení mohlo auto jedoucí od polikliniky ke koupališti bez omezení rychlosti projet. Nyní je touto stavební úpravou donuceno zpomalit a do prostoru kolem mateřské školy a speciální školy nejet omezenou rychlostí. Tím dochází k podstatnému zvýšení bezpečnosti.

 

Chodník a silnice do ulice Jiráskova

 

Může to vypadat zvláštně, že chodník a ulice z ulice Malinovského do ulice Jiráskova nejsou napojeny na stávající komunikace. Je to tak proto, protože město má již zpracovaný projekt na rekonstrukci ulice Jiráskova, který nově počítá s přeložkou chodníku do tohoto místa. Takže jakmile se spustí oprava této ulice, bude se v chodníku pokračovat. U napojení komunikací došlo ke zmenšení jejich oblouků, kdy řidič je nucen svoji jízdu zpomalit tak, aby mohl plynule křižovatkou projet. Oblouky jsou navrhnuty dle stávajících norem a dle stanoviska Policie ČR.