Rekord v počtu cestovních a občanských průkazů

Občané, kteří si v letošním roce vyřizovali občanský průkaz nebo cestovní pas si na úřadě vystáli i několika hodinovou frontu.

Obzvlášť v období květen až srpen 2017. Důvodem byl vyšší zájem o vydávání dokladů z důvodů cestování, kdy i nově narozené děti musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas). Dalším faktorem, který navýšil počty občanů čekajících ve frontě byla skutečnost, že od 01.01.2017 se uvolnila možnost požádat o vydání cestovního dokladu kdekoliv v republice bez ohledu na trvalý pobyt.

Pro představu uvádíme několik čísel

  • od počátku roku do konce srpna 2017 bylo podáno 2.106 žádostí o občanský průkaz a 1.836 žádostí o cestovní pas (z toho 325 občanů bylo z jiných správních obvodů)
  • předáno bylo 2.032 občanských průkazů a 1740 cestovních pasů

Pokud se týká počtu obsloužených občanů u jednotlivých přepážek

  • na přepážce občanských průkazů bylo v tomto období obslouženo 4.835 občanů, což činí v průměru 36 občanů na úřední den, v období od května do srpna potom 40 občanů na úřední den
  • na přepážce cestovních dokladů bylo obslouženo 3.686 občanů, co činí v průměru 36 občanů na úřední den, v období od května do srpna potom 53 občanů na úřední den.

V současné době se již u přepážek fronty netvoří a proto doporučujeme všem občanům, kteří uvažují o cestě do zahraničí a doposud nemají vyřízen cestovní doklad, aby využili kratších čekacích lhůt u přepážek právě v těchto dnech.

 

Mgr. Bc. Hana Řezáčová

Vedoucí odboru správních činností a živnostenského úřadu