Společnost Respono mimořádně otevře sběrný dvůr dne 8. 4. od 9.00 do 18.00. Odpad můžou odkládat pouze obyvatelé Slavkova. Pracovníci budou kontrolovat občanské průkazy. Přijímat nebudou elektroopady a nebezpečné odpady. Do areálu budou pouštět pouze po dvou autech.

Mimořádné otevření sběrného dvora Slavkov dne 8.4.2020:

  • Sběrný dvůr Slavkov bude otevřen pouze pro obyvatele města Slavkova u Brna. Bude probíhat pouze formální kontrola OP, zda dovážející je občan města. Návozy odpadu budou prováděny bez evidence.
  • Otevírací doba bude 9 – 18 hodin.
  • Bude možné navážet pouze velkoobjemný odpad a bioodpad. Není možno brát jiné odpady, zejména elektroodpady a nebezpečné odpady. V případě jejich návozu, budou občané s tímto odpadem odmítnuti.
  • Provoz bude řízen pracovníky Respona tak, aby v areálu byly vždy max cca 2 vozidla. Po naplnění kapacit sběrných nádob bude sběrný dvůr uzavřen. Může se tedy stát, že ne všichni občané budou obslouženi. Předem se za tuto situaci omlouváme.
.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }