Jihomoravský kraj vyhlásil regulační opatření v dopravě. První začnou platit od pondělní půlnoci

Ve snaze zpomalit šíření koronaviru v regionu a ochránit zdraví cestujících i řidičů ve veřejné dopravě přistoupil Jihomoravský kraj k vyhlášení regulačních opatření v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. První vlna opatření začne platit úderem dnešní půlnoci (16. března) a týká se zejména nastupování cestujících do vozidel IDS JMK a jejich odbavování. Od pondělí 23. března potom začnou autobusové i vlakové linky IDS JMK jezdit v režimu letních prázdnin. „Zásadní je pro nás snaha chránit zdraví našich občanů i pracovníků IDS JMK, a přitom zachovat kvalitní dopravní obslužnost regionu. Každý má mít možnost dostat se do zaměstnání či za nutnými povinnostmi, musíme však dbát zvýšené opatrnosti a chovat se ohleduplně. Tomu odpovídají i jednotlivá opatření,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

Ve veřejné linkové dopravě (včetně městské autobusové dopravy) zařazené do IDS JMK začínají od půlnoci 16. března platit následující pravidla:

  1. Zakazuje se nástup předními dveřmi ve všech vozidlech zařazených do IDS JMK (Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje).
  2. Cestující budou nastupovat a vystupovat druhými (případně dalšími) dveřmi, s tím, že toto opatření se nevztahuje na vozidla pouze s jedněmi dveřmi.
  3. Cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle. Již zakoupené kupóny (jízdní doklady) nebudou cestující ve vozidle označovat.
  4. Dopravce zajistí označení předních dveří ve vozidle zákazem vstupu a přední ochranný prostor vozidla zabezpečí proti vstupu cestujících.

„Rušíme také režim zastávek na znamení, na každé obsluhované zastávce v Jihomoravském kraji vozidlo zastaví, s tím, že je-li to technicky možné, dojde k dálkovému otevření dveří pro výstup a nástup cestujících,“ doplnil Hanák.

[lsvr_alert_message type=“warning“ closable=“no“]

DESATERO CESTOVÁNÍ BĚHEM CELOSTÁTNÍ KARANTÉNY

1. Zakazuje se nástup i výstup prvními dveřmi autobusů. Využijte druhé a další dveře.

2. Nevstupujte do vyhrazeného prostoru v okolí řidiče.

3. Řidiči autobusů ani průvodčí nyní jízdenky neprodávají.

4. Cestující nejsou povinni v autobusech jízdenky označovat v označovačích.

5. Ruší se režim zastávek na znamení. Na každé obsluhované zastávce IDS JMK vozidlo zastaví a pokud je to technicky možné, otevřou se dveře dálkově.

6. K cestování používejte předplatní jízdenky a elektronické jízdenky z POSEIDONu nebo jiných aplikací, pouze v nutnosti je kupujte na pokladně.

7. Cestujte nejlépe s rouškou nebo jinou ochranou úst, nosu a očí. Ve spojích DPMB je zakrytí úst a nosu od 17.3. povinné.

8. Choďte na veřejnost co nejméně.

9. Pokud se cítíte nachlazení, vždy noste roušku nebo jinou ochranu úst, nosu a očí a jeďte veřejnou dopravou jen v případě nouze.

10. Prosím buďte ohleduplní – kýchejte nebo kašlete do čistého a nového kapesníku. Desinfikujte si ruce, myjte si je mýdlem a vodou.

 

[/lsvr_alert_message]

Jihomoravský kraj také vyzývá cestujících, aby dbali základních pravidel, která mohou pomoci zpomalit případné šíření koronaviru. „Prosíme cestující, aby k nákupu jízdních dokladů používali primárně aplikaci Poseidon a k pokladnám chodili pouze v nezbytných případech. Lidé by také měli cestovat ideálně s rouškou nebo jinou ochranou úst, nosu a očí. Pokud se cítí nachlazení, měli by využívat veřejnou dopravou jedině v případě nouze. A nemůžu než zdůraznit celkovou ohleduplnost – choďte na veřejnost co nejméně, kýchejte a kašlete do čistých, nových kapesníků, pečlivě si myjte a dezinfikujte ruce,“ zdůraznil Hanák.

Prázdninové jízdní řády

 Z neděle na pondělí 23. března potom vstoupí platnost druhá vlna dopravních opatření, která bude znamenat zavedení autobusových i vlakových spojů IDS JMK dle prázdninových jízdních řádů. „Vzhledem k tomu, že školní i většina předškolních dětí zůstává doma, věříme, že to nebude pro občany znamenat významnější obtíže. Zároveň se tím však sníží tlak a nápor na naše řidiče a další pracovníky IDS JMK. Těm bych tímto chtěl také poděkovat za jejich nasazení v aktuální náročné situaci,“ uvedl Hanák.

Vedeny nebudou ani jarní (a letní) turistické linky a krátkodobě nedojde k plánovanému posílení některých vybraných spojů.

Rozhodnutí – regulace dopravy