Rozpočet města Slavkov u Brna 2023

Rozpočet roku 2023: zvládneme zdražování energií

Zastupitelé schválili rozpočet na posledním zasedání tohoto roku, tedy v pondělí 19. 12. Sestavování návrhu rozpočtu na rok 2023 bylo zatíženo značnou mírou nejistoty. Jedná se zejména o délku trvání doznívající koronavirové pandemie a její vliv na vývoj ekonomiky, je nutné uvažovat i s vysokými cenami energií a zatím stále se zvyšující inflací. Samozřejmě se v něm objevuje opatrný přístup ke stanovení daňových příjmů – víme, že válka na Ukrajině do značné míry ovlivňuje státní rozpočet a hospodaření všech subjektů v republice.

Rozpočet je navržený jako schodkový – příjmy ve výši 214 mil. Kč, výdaje 247,6 mil. Kč, splátky úvěrů 3,3 mil Kč. To celé nám dává dohromady deficit ve výši 37 mil. Kč. Tento schodek však pokrýváme rezervním fondem, tedy z naspořených peněz. I tak v něm pro příští rok v něm zbyde ještě cca. 25 – 30 mil. Přesný výsledek hospodaření bude znám koncem ledna příštího roku.

 

Projekty nerušíme. Nyní investujeme hlavně do přípravných prací (projekty, stavební řízení atd). V příštím roce také chceme zahájit stavbu dlouho připravované mateřské školky. Budeme se soustředit hlavně na to, abychom mohli v dalších letech investiční projekty postupně spouštět. Prioritou pro nás je příprava stavby svazkové školy. Nehodláme ale polevit ani v obnově infrastruktury – posouváme se dál v projektování rekonstrukce Koláčkova náměstí a revitalizace sídliště Nádražní.

Stejně jako všechny ostatní instituce, města a veřejné organizace jsme museli v návrhu rozpočtu výdaje na energie vynásobit dvěma. Oproti letošním 12 milionům máme v rozpočtu 2023 připraveno 25 milionů korun. Výdaje máme nastaveny na maximální strop s tím, že výsledná cena bude ovlivněna nákupem na energetických burzách.

 

 

Nemuseli jsme ani přistoupit k omezování provozu některých institucí. Naopak počítáme i s investicemi do Společenského centra Bonaparte (požárně-bezpečnostní prvky, vybavení sálu, postupná revitalizace).

 

Samozřejmě jsme museli při schvalování rozpočtu držet výdaje na uzdě, protože prioritou bylo hlavně zajistit chod města a zvládnout navyšování cen energii. To se nám nakonec podařilo a to i včetně bohatého kulturního programu, který zajišťuje náš zámek jako příspěvková organizace města. Počítáme, že budeme bojovat se zvýšenými náklady na pořádání tradičních akcí (Dny Slavkova, Vzpomínkové akce). I tak je pro nás důležité tyto akce zachovat a uspořádat je na úrovni, na kterou jsme zvyklí.

 

Rozpočet_2023_-_úplné_znění

SVR_Slavkov

Plan_VHC_na_rok_2023

Pokryti_schodku_rozpoctu_2023