Rozpočtová opatření Rady a Zastupitelstva města 50 – 51