Rozpočtová opatření Rady a Zastupitelstva města 61 – 69