Rozpočtová opatření Rady a Zastupitelstva města 31 – 39