Rozpočtové opatření č. 1/2018

RO RM č. 1

 

Rozpočtové opatření č. 1

 

Rozpočtové opatření č. 1 – Dotace účelová neinvestiční –  Volba prezidenta ČR

 

FO obdržel sdělení od JMK o uvolnění finančních prostředků Ministerstva financí ČR na zajištění výdajů v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR vyhlášené na dny 12. a 13. ledna 2018 ve výši 131 185 Kč. Dotace je vedena pod ÚZ 98008 a ve stejné výši bude napojena na výdajovou stranu rozpočtu odboru správních činností.

 

  1. Rada města schvaluje

v souladu s usnesením č. 388/21/ZM/2017 rozpočtové opatření č. 1 v předloženém znění takto:

 

RO ORJ Odd. § Pol. ORG ÚZ Text Příjmy (Kč) Výdaje (Kč)
1 60 61 4111 98008 VV – Zařazení nové položky – dotace volba prezidenta ČR 131 200
60 61 6118 5021 98008 VV – Volba prezidenta ČR 131 200