Rozšíření kapacit Mateřská škola Zvídálek Slavkov u Brna

 

 

 

 

Program

Integrovaný regionální operační program

Priorita

Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví

Název projektu

Rozšíření kapacit Mateřská škola Zvídálek Slavkov u Brna

Registrační číslo projektu

CZ.06.04.01/00/22_020/0002487

 

Popis projektu

Realizací projektu dojde k rekonstrukci stávající budovy MŠ a ve vnitrobloku k výstavbě nového objektu MŠ na ulici Koláčkovo náměstí. Projekt zajistí dostatečné navýšení maximální kapacity MŠ Zvídálek o 53 dětí. Navýšení kapacity umožní přijímat i děti od 2 let. V rámci MŠ bude zajištěn bezbariérový přístup, to umožní přijímat děti bez jakéhokoliv omezení. Projekt zároveň významně zlepší podmínky pro zajištění kvalitní předškolní výuky pro děti a zkvalitní zázemí provozu MŠ Zvídálek.

 

Cíle projektu

  • Zajistit dostatečnou kapacitu předškolního vzdělávání v Mateřské škole Zvídálek
  • Vytvořit moderní a kvalitní prostředí s dostatkem prostoru pro všestranný rozvoj dětí
  • Zlepšit podmínky pro vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a tím posílit integrační funkci města
  • Zajistit, pomocí dostupné předškolní péče o děti, jednodušší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce
  • Zajistit možnost přijetí dětí mladších tří let

 

Výsledky projektu

  • Navýšení maximální kapacity mateřské školy Zvídálek na Koláčkově náměstí z původních 40 na 93 dětí (Mateřská škola Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace má současnou kapacitu 208 dětí a bude navýšena na 261).
  • Vyšší úroveň předškolního vzdělávání dosažená zkvalitněním prostoru a technického zázemí MŠ Zvídálek na Koláčkově náměstí

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.