Rozšíření mateřské školy má jasné obrysy

Projekt na rozšíření mateřské školy je hotový. Město nyní podalo žádost o stavební povolení a chystá se podat žádost o dotaci z evropských fondů. Výzva z příslušného fondu (takzvané Metropolitní oblasti Brno) by se měla otevřít na jaře příštího roku.

Architektonický návrh i detailní projekt vypracovala přední architektonická kancelář Ateliér Štěpán v čele s Markem Štěpánek, který je autorem například světově oceněné rekonstrukce Kafé Fara v Klenticích. Podílel se i na modernizaci osvětlení a lavic v katedrále svatého Víta. Stojí také za výstavnou zcela nového kostela blahoslavené Marie Restituty v Brně-Lesné.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/05/210429_MANGOSHAKE_FINAL_ZAHRADA.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/05/210429_vnitroblok_VNITROBLOK.jpg

Projekt předpokládá náklady cca. 70 milionů korun. Město má šanci získat dotaci ve výši minimálně 60 procent. V případě úspěšného čerpání je městský rozpočet připraven na zahájení stavby již v příštím roce bez nutnosti zadlužení.

V současné době se jedno z pracovišť Mateřské školy Zvídálek nachází v budově Koláčkovo nám. 107 a částečně i v sousedním objektu č. 108. Pro navýšení kapacity školky z 36 na 95 dětí je nutné objem využívané plochy zdvojnásobit. „Toho docílíme rozsáhlou rekonstrukcí stávajících budov a přístavbou nového objektu v dvorním traktu, který bude propojen s uliční budovou spojovacím krčkem,“ popsal vedoucí odboru investic Petr Lokaj. Dispozice budovy bude v obou patrech téměř shodná. Vždy se při jedné učebně pro 25 dětí nachází přípravna jídla, umývárna s toaletami pro děti, šatna, sklad nebo kabinet a zázemí pro 2 učitelky. V podzemním patře nového objektu vznikne kuchyně a technické zázemí. Samotný objekt evokuje větší zahradní altán složený z kostek s plochou zelenou střechou.

 

Nově bude umožněn vstup i z ulice Kollárova (od restaurace Hradby). V plánu je také obnovení propojení mezi dvorem a zámeckou zahradou, čímž by se veřejný prostor této lokality obohatil. Pro děti a učitelky vznikne bezpečná trasa pro procházky do parku a pobyt venku.