Rozšíření školky má zelenou. Projekt dostal stavební povolení

Příprava přístavby mateřské školy Zvídálek na Koláčkově náměstí jde do finále. Projekt získal stavební povolení. Město bude na náročnou akci žádat o dotaci z evropských fondů. Program, který je pro tento typ projektů určen, se otevře na podzim tohoto roku. Nové prostory školky a kompletně zrekonstruovaná stávající budova by pak mohla pojmout téměř stovku dětí. Dnes bývalý areál zámeckého zahradnictví navštěvuje 35 dětí.

Projekt předpokládá náklady cca. 70 milionů korun. Město má šanci získat dotaci ve výši minimálně 60 procent. V případě úspěšného čerpání je městský rozpočet připraven na zahájení stavby již v příštím roce bez nutnosti zadlužení.

 

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/02/210429_MANGOSHAKE_FINAL_ZAHRADA.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/02/210429_MANGOSHAKE_FINAL_INTERIER.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/02/210429_vnitroblok_VNITROBLOK.jpg

V současné době se jedno z pracovišť Mateřské školy Zvídálek nachází v budově Koláčkovo nám. 107 a částečně i v sousedním objektu č. 108. Pro navýšení kapacity školky z 36 na 95 dětí je nutné objem využívané plochy zdvojnásobit. „Toho docílíme rozsáhlou rekonstrukcí stávajících budov a přístavbou nového objektu v dvorním traktu, který bude propojen s uliční budovou spojovacím krčkem,“ popsal vedoucí odboru investic Petr Lokaj. Dispozice budovy bude v obou patrech téměř shodná. Vždy se při jedné učebně pro 25 dětí nachází přípravna jídla, umývárna s toaletami pro děti, šatna, sklad nebo kabinet a zázemí pro 2 učitelky. V podzemním patře nového objektu vznikne kuchyně a technické zázemí. Samotný objekt evokuje větší zahradní altán složený z kostek s plochou zelenou střechou.

Nově bude umožněn vstup i z ulice Kollárova (od restaurace Hradby). V plánu je také obnovení propojení mezi dvorem a zámeckou zahradou, čímž by se veřejný prostor této lokality obohatil. Pro děti a učitelky vznikne bezpečná trasa pro procházky do parku a pobyt venku.