Adaptační strategie pro Slavkov u Brna

Novinka! Zveřejnili jsme finální dokumenty zde:

Adaptační strategie pro Slavkov u Brna – závěrečný materiál

Akční plán

 

 

Na začátku února byly zahájeny práce na novém plánu, který připraví město Slavkov u Brna na dopady sucha a měnícího se klimatu. Do konce ledna 2022 město připraví seznam opatření, která zajistí pohodový život ve městě i do budoucna. Zaměří se na snižování teploty během vln horka, zachycování dešťové vody proti suchu nebo energetické úspory. Při přípravě budou využita i data z družic a klimatických modelů.

Náš region i město v posledních letech stále více zasahují extrémní výkyvy počasí, na které není infrastruktura dlouhodobě připravena. Jelikož se dopady změny klimatu projevují až se zpožděním, budou se v následujících letech problémy dále stupňovat. Adaptační strategie pomůže připravit město Slavkov u Brna na nevyhnutelné hospodářské, environmentální a sociální dopady již probíhajících změn klimatu.

 

Průběh přípravy

 

V první fázi dojde k posouzení zranitelnosti celého území vůči jednotlivým očekávaným dopadům změny klimatu. Do analýzy budou využita i data z družic sledujících zeleň či teplotu území a klimatických modelů předpovídajících změny teplot, vlhkosti nebo rychlosti větru.

V této fázi se uskutečnil workshop dne 18. 9. 2021 na zámeckém nádvoří.

 

V další fázi budou posouzena jednotlivá adaptační opatření i možnosti snižování emisí na území města.

 

Výsledkem bude nová strategie a akční plán stanovující pro Slavkov u Brna konkrétní kroky na příštích 10 let. Do příprav se v každé fázi můžete aktivně zapojit i vy.

Zapojte se do ankety! Váš názor je důležitý. Ukončení sběru dat: do 31. 7. 2021

Co bude výstupem

V rámci následné realizace opatření připraví město svou infrastrukturu a organizační procesy na dopady extrémních výkyvů počasí, přizpůsobí veřejné prostory a budovy nebo naplánuje investice do dalšího rozvoje zeleně. Všechny aktivity přitom budou probíhat s ohledem na nejvíce ohrožené skupiny obyvatelstva.

„V uplynulém roce jsme díky studii mapující klimatické změny ve městě například zjistili, že v místech, kde je dostatek zeleně a vsakovacích ploch je v létě až o deset stupňů Celsia chladněji, než na okrajích města, kde převažují betonové plochy. I tato data nás vedou k tomu, abychom budoucí městskou výstavbu a infrastrukturu budovali tak, aby dokázala reagovat na klimatické změny, které jsou v budoucnu nevyhnutelné. O tom, co je pro Slavkov tím nejlepším řešením, se bude zabývat připravovaná Adaptační strategie. Ta je také často nezbytným podkladem pro možnost čerpání dotací na realizaci navrhovaných změn.“

 

 

Komplexní dokumentace

Adaptační strategie – závěrečný materiál

Návrhová a implementační část 

Akční plán

 

Odkazy

Norské fondy na stránkách Státního fondu Životní prostředí

Stránky Ministerstva financí – Norské fondy

www.eeagrants.org

Dopady klimatických změn ve Slavkově u Brna

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů