Dotace z rozpočtu JMK v roce 2016 – Pořízení techniky pro JSDH Slavkov u Brna

Město Slavkov u Brna obdrželo na základě uzavřené smlouvy s Jihomoravským krajem č. 037185/16/OKH účelovou neinvestiční finanční podporu na realizaci projektu „Pořízení věcných prostředků pro JSDH Slavkov u Brna (pořízení techniky a věcných prostředků)“ ve výši 60 000,- Kč.

 

Z uvedené dotace a se spoluúčastí města byla zakoupena následující technika a věcné prostředky v celkové hodnotě 86.019,- Kč: motorová pila, 2 kalová čerpadla, 2 přejezdové můstky, 1 proudnice 8 zásahových hadic typu B a 3  typu  C.

 

K oficiálnímu předání Jednotce sboru dobrovolných hasičů došlo dne 24.10.2016 za účasti starosty města, velitele a ostatních členů jednotky.