Elektronické a moderní služby města Slavkova u Brna

Město Slavkov u Brna ukončilo projekt na rozvoj informačních technologií

V prosinci 2018 město Slavkov u Brna ukončilo projekt Elektronické a moderní služby města Slavkova u Brna, díky němuž městský úřad získal nové technologie pro svůj informační systém. Projekt doplnil již dříve realizované investice města do rozvoje a zkvalitňování služeb městského úřadu. Modernizace sníží podíl rutinní administrativní práce pracovníků úřadu, zrychlí a zefektivní vyřízení agend, uvolní prostor pro věcné řešení úkolů. Pro občany tak budou služby městského úřadu díky elektronické komunikaci dostupnější, vyřizování jejich záležitostí bude administrativně méně náročné.

Cena investice činila 4,7 mil. Kč a zahrnovala doplnění výkonu infrastruktury (server, diskové pole, záložní agregát) posílení bezpečnosti elektronické komunikace a uložení dokumentů, rozšíření elektronicky zpracovávaných agend pro sociální služby, městskou policii, napojení na centrální registry, sdílení elektronických dokumentů a služeb napříč odbory městského úřadu i s organizacemi města.

Město mohlo projekt zrealizovat díky získání dotace z Evropských strukturálních fondů (výzva 28 IORP), jejímž cílem bylo v souladu s národní koncepcí Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 2014+ podpořit úřady měst a obcí ČR ve využívání informačních technologií při výkonu agend, rozvíjení propojení na centrální systémy, efektivním řízení rozvoje regionu, poskytování služeb občanům. Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pokryje 85% nákladů, 5% je hrazeno státního rozpočtu. Město se ze svého rozpočtu podílí 10%.

Registrační číslo projektu je CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005263.