Optimalizace LZ úřadu

Projekt: Optimalizace řízení lidských zdrojů Městského úřadu Slavkov u Brna

reg. č.: CZ.1.04/4.1.01/57.00129

Oblast podpory
4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy Prioritní osa: 4 Veřejná správa a veřejné služby

Projekt je zaměřený na optimalizaci a rozvoj systému řízení lidských zdrojů v MěÚ Slavkov. Cílem je zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a posílení funkce personálního oddělení úřadu jako servisního střediska řízení a rozvoje LZ.

Součástí projektu budou tyto aktivity

1. Analýza současného stavu

2. Optimalizace zdrojů úřadu

3. Kompetenční model

4. Metodika řízení lidských zdrojů

5. Zavedení metodiky

6. Vzdělávání vedoucích pracovníků a personalistů úřadu

Začátek projektu: 1.1.2011
Konec projektu: 31.12.2012

Celkové způsobilé výdaje projektu: 3.139.228,34 Kč (z toho 85% hrazeno z prostředků EU – poskytnutá dotace)

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu.