Obnova historických alejí

Ve Slavkově u Brna 27. ledna 2015 odstartovala jedna z nejvýznamnějších akcí z oblasti životního prostředí posledních let. Pět historických alejí a zámecký park se po téměř 200 letech dočkají zásadní obnovy. V první fázi, dřevorubci pokácí přestárlé a často i rizikové stromy a provedou zdravotní řezy. V následující fázi zahradníci vysadí téměř 900 kusů nových stromů.

V alejích a parku nyní roste přes 2000 převážně kaštanů a lip. U 230 stromů dentrologové navrhli skácení. V druhé etapě pak zahradníci vysadí téměř 900 nových stromů. Práce skončí v květnu příštího roku.

„Podle odborného dentrologického posudku je téměř polovina stromů přestárlých a poškozených. Doposud je zaměstnanci technických služeb udržovali zdravotními ořezy, nebo káceli rizikové dřeviny. Kompletní obnova zajistí nejen výsadbu nových stromů za staré, ale také doplnění již stávajících mezer. Těší mě, že díky této akci také systémově vyřešíme bezpečnostní otázku. Zejména v zámeckém parku jsou některé suché stromy nebezpečné,“ uvedl starosta města Slavkov u Brna Michal Boudný.

Nové stromořadí bude nejvíce vidět v aleji u silnice 1/50 směrem na Brno (Holubice). Ta je již nyní neúplná a neodpovídá původním historickým plánům. Zde bude nutné skácet ještě devětapadesát kusů jírovců a několik lip, nahradí je však víc než 220 nových.
Cestu na Křenovice v současné době lemuje přes 280 stromů. Podle odborníků 37 z nich je již natolik přestárlých a poškozených, že musí být pokáceny. Od jara zde ale zapustí kořeny skoro 289 kusů nových sazenic.

Úpravy se také budou týkat lokalit K Oboře a U Golfového hřiště. Zde dendrolové z celkového počtu 342 označili 61 stromů ke skácení. Následně zde přibude 123 kusů jírovců a lip. V zámeckém parku, kde roste okolo 1200 stromů, dělníci vykácí 72 a vysadí 211.

Kromě zajištění bezpečnostních opatření budou muset pracovníci postupovat opatrně i v souvislosti s dalším významným obyvatelem: broukem páchníkem hnědým. Tento chráněný živočich totiž obývá několik dutin stromů zejména v zámeckém parku a v aleji směrem na Křenovice.
Vzácný živočich musí zůstat ve svém přirozeném prostředí. Proto několik torz stromů přemístí dělníci do nedalekého prostoru takzvané Panské školky vedle zámecké zdi. U Křenovické aleje pak vznikne další broukoviště.

Dva projekty Obnova komplexu zámeckého parku a historických alejí (U Golfu a K Oboře) a Obnova historických alejí (Holubická, Křenovická a ČČK) podpořil Operační program Životní prostředí.

Obě připravované akce vyjdou na 11,5 milionu korun (bez DPH). Dotace pokryje první projekt ze 75 %, druhý pak z 90 %. Město se zavázalo k udržení a rozvoji všech nově vysazených stromů. Pečovat o ně bude muset na své náklady.

Dodavatelem prací jsou společnosti KAVYL, s.r.o. (zámecký park, U Golfu, K Oboře) a Petr Vykrut – Zahradní služby (alej Křenovická, ČČK, Holubická).

Ve Slavkově u Brna roste v alejích a v parku 2000 ks stromů
Celkem se vykácí 230 stromů
Vysadí se 900 nových stromů
V zámeckém parku roste 1200 ks stromů. Vykácí se 72, vysadí 211 ks.
Obnova historických alejí bude stát 11,5 mil. Kč. Dotace pokryje 75% a 90 % nákladů.