Stromy pod kontrolou

Uschlé a nebezpečné stromy nebo naopak perspektivní zeleň, která potřebuje odborné ošetření. O tom, v jakém stavu jsou konkrétní stromy v některých ulicích Slavkova u Brna, si mohou občané města najít na přehledné mapě na stránkách www.stromypodkontrolou.cz

Postupně jsou do ní zaznamenávány všechny stromy a keře v intravilánu města. Informace o stavu každého stromu byly zpracovány dendrology, kteří takzvanou pasportizaci městské zeleně. Výsledkem je dokument, který podrobně informuje o stavu každého stromu, v jaké je kondici a zda je určený k ošetření či ke kácení. Kromě možnosti kontroly každého občana, který se může podívat na to, zda před jeho domem stojí zdravý strom, slouží databáze stromů také jako manuál pro Technické služby. Ty tak mají jasné informace o tom, které stromy můžou být časem nebezpečné a které stačí „pouze“ zdravotně ořezat.

„Technické služby tak mají jakýsi jízdní řád, podle kterého budou k jednotlivým stromům přistupovat. Bezpečnost obyvatel a zároveň kvalitní péče o zeleň je pro nás zásadní a tento dokument nám pomáhá určovat priority a včas zasáhnout tam, kde hrozí pád stromu,“ uvedla místostarostka Slavkova u Brna Marie Jedličková.

Hodnocené stromy lze najít na internetových stránkách www.stromypodkontrolou.cz. V současnosti je v ní zaznamenáno 2000 stromů – zejména v zámeckém parku a okolí a centra města. Databáze bude průběžně aktualizována a doplňována.

Primárním účelem projektu Stromy pod kontrolou, jehož provozovatelem je firma SAFE TREES s. r. o., je vytvořit širokou databázi informací o stromech na veřejně přístupných plochách bez ohledu na jejich správce či vlastníka a umožnit jejich logickou a efektivní kontrolu a správu.

Projekt je realizovaný s podporou Ústavu nauky o dřevě Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Kromě stavu stromů zde veřejnost může najít odbornou arboristickou firmu, která realizuje kácení, výsadby či ošetřování dřevin.