Zpřístupnění valů zámku města Slavkov u Brna

Předmětem projektu je obnova areálu zámku Slavkov u Brna, který je od 1. července 2008 prohlášen za národní kulturní památku. Příčinou realizace daného projektu je existence nežádoucího stavebně-technického stavu zámeckých valů. Jedná se o statické zajištění stěn valů, zvláště nárožních částí, které dnes vykazují trhliny, neboť jsou v havarijním stavu.

Projekt se zaměřuje především na zlepšení stavebně-technických, stavebně-bezpečnostních parametrů objektu a odstraňování přístupových bariér v rámci objektu. Realizací projektu se dále řeší obnova a restaurátorské práce exteriéru památky a tím dochází k celkovému snížení negativních dopadů způsobených nepřístupností zámeckých valů pro návštěvníky dané památky.

Cílem projektu je obnova zámeckých valů kolem hlavní budovy zámku, zvýšení zabezpečení památky a odstraňování přístupových bariér. Zámecké valy jsou jedním z míst, kde veřejnost vstupuje do prostoru areálu zámku. Dílčím cílem projektu je dále zvýšení ochrany památky jednak pro následující generace a všechny návštěvníky památky, tak celkové zlepšení jeho zabezpečením proti dalšímu poškození (za pomoci prováděné obnovy památky, instalací kamer a osvětlení).

Výsledkem projektu je snaha města Slavkova u Brna, jakožto majitele uvedené nemovitosti od roku 1996, provádět celkovou obnovu památky a rozšířit v maximální míře její zpřístupnění veřejnosti. Tento projekt je jedním z dílčích kroků, které vedou k tomuto cíli. Díky daným výsledkům dojde také ke zkvalitnění přístupnosti turisticky atraktivní a hojně navštěvované památky v souladu s principy udržitelného rozvoje. Rekonstrukcí budou provedeny úpravy, které rozšíří turistickou trasu pro návštěvníky přes zámecké valy, otevřením valů se získá zajímavý prostor pro konání nebo rozšíření výstav a expozic.

Tisková zpráva k projektu – příprava

Na daný projekt je poskytována finanční podpora z EU.