Holubice – platný územní plán

Územní opatření o stavební uzávěře

Úplné znění ÚP Holubice po Změně č. 8

s nabytím účinnosti 1.1.2021

Změna č. 8 ÚP Holubice

Zastupitelstvo obce Holubice vydalo Změnu č.8 dne 16.12.2020 s nabytím účinnosti 1.1.2021

Změna č. 7 ÚP Holubice

Zastupitelstvo obce Holubice vydalo Změnu č.7 dne 24.10.2019 s nabytím účinnosti 22.11.2019

Změna č. 6 ÚP Holubice

Zastupitelstvo obce Holubice vydalo Změnu č.6 dne 20.6.2019 s nabytím účinnosti 9. 7. 2019

Změna č. 5 ÚP Holubice

Zastupitelstvo obce Holubice vydalo Změnu č.5 dne 3.3.2016 s nabytím účinnosti 21. 3. 2016

Změna č. 4 ÚP Holubice

Zastupitelstvo obce Holubice vydalo Změnu č.4 dne 2.5.2012 s nabytím účinnosti 19. 5. 2012

Změna č. 3 ÚP Holubice

Zastupitelstvo obce Holubice vydalo Změnu č.3 dne 25.6.2010 s nabytím účinnosti 13.7.2010

Změna č. 2 ÚP Holubice

Zastupitelstvo obce Holubice vydalo Změnu č.2 dne 15.11.2010 s nabytím účinnosti 1.12.2010

Změna č.1 ÚP Holubice

Zastupitelstvo obce Holubice vydalo Změnu č.1 dne 29.12.2006 s nabytím účinnosti 16.1.2007

ÚP Holubice

Zastupitelstvo obce Holubice vydalo ÚP dne 25.7.2003