Milešovice – platný územní plán

ÚP Milešovice 

Zastupitelstvo obce Milešovice vydalo ÚP dne 19.1.2009 s nabytím účinnosti 3.2.2009