Němčany – platný územní plán

ÚP Němčany                                                                         

Zastupitelstvo obce Němčany  vydalo ÚP dne 27.6.2019 s nabytím účinnosti 27. 7. 2019