Otnice – platný územní plán

Změna č. 1 ÚP Otnice

Zastupitelstvo obce Otnice vydalo Změnu č.1 dne 20.6.2011 s nabytím účinnosti 5.7.2011

ÚP Otnice

Zastupitelstvo obce Otnice vydalo ÚP dne 30.9.2008 s nabytím účinnosti 17.10.2008