Územní plán Šaratice

Úplné znění ÚP Šaratice po Změně č. 1

s nabytím účinnosti 24.8.2018

Změna č. 1 ÚP Šaratice

Zastupitelstvo obce Šaratice vydalo Změnu č.1 dne 13.6.2018 s nabytím účinnosti 24.8.2018

ÚP Šaratice

Zastupitelstvo obce Šaratice vydalo ÚP dne 16.6.2014 s nabytím účinnosti 2.7.2014