Regulační plán Slavkov u Brna

Úplné znění RP Koláčkova náměstí po vydání změny č. 3

s nabytím účinnosti 7.3.2023

Změna č. 3 RP Koláčkova náměstí

Zastupitelstvo města Slavkov u Brna vydalo Změnu č. 3 dne 6.2.2023 s nabytím účinnosti 7.3.2023

Změna č. 1 RP Koláčkova náměstí

Zastupitelstvo města Slavkov u Brna vydalo Změnu č. 1 dne 3.6.2015 s nabytím účinnosti 2.7.2015

RP Koláčkova náměstí

Zastupitelstvo města Slavkov u Brna vydalo RP dne 17.12.2001