Územní plán Vážany nad Litavou

Úplné znění ÚP Vážany nad Litavou po Změně č. 1

s nabytím účinnosti 8.10.2022

Změna č. 1 ÚP Vážany nad Litavou

Zastupitelstvo obce Vážany nad Litavou vydalo Změnu č.1 dne 21.9.2022 s nabytím účinnosti 8.10.2022

ÚP Vážany nad Litavou

Zastupitelstvo obce Vážany nad Litavou vydalo ÚP dne 25.9.2019 s nabytím účinnosti 15.10.2019