ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU VELEŠOVICE

Úplné znění ÚP sídelního útvaru Velešovice po Změně č. 5

s nabytím účinnosti 22.2.2021

Změna č. 5 ÚP sídelního útvaru Velešovice

Zastupitelstvo obce Velešovice vydalo Změnu č. 5 dne 20.1.2021 s nabytím účinnosti 22.2.2021

Úplné znění ÚP sídelního útvaru Velešovice po Změně č. 4

s nabytím účinnosti 3.1.2019

Změna č. 4 ÚP sídelního útvaru Velešovice

Zastupitelstvo obce Velešovice vydalo Změnu č. 4 dne 12.122018 s nabytím účinnosti 3.1.2019

Úplné znění ÚP sídelního útvaru Velešovice po Změně č. 3

s nabytím účinnosti 17.3.2015

Změna č. 3 ÚP sídelního útvaru Velešovice

Zastupitelstvo obce Velešovice vydalo Změnu č. 3 dne 19.2.2015 s nabytím účinnosti 17.3.2015

Změna č. 2 ÚP sídelního útvaru Velešovice

Zastupitelstvo obce Velešovice vydalo Změnu č. 2 dne 4.4.2012 s nabytím účinnosti 10.5.2012

Změna č. 1 ÚP sídelního útvaru Velešovice

Zastupitelstvo obce Velešovice vydalo Změnu č. 1 dne 4.4.2002 s nabytím účinnosti 20.4.2002

Územní plán sídelního útvaru Velešovice

Zastupitelstvo obce Velešovice vydalo ÚP dne 30.6.1998 s nabytím účinnosti 16.7.1998