Územně analytické podklady

ORP Slavkov u Brna

Úplná aktualizace 2020

 

Projekt „Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

www.strukturalni-fondy.cz/iop

up obrazek