Šaratice-Oznámení o zahájení veř.projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Šaratice