Se svozem bio odpadu začínáme od 3. dubna

Od dubna začínáme se svozem nádob a rozmísťujeme zelené kontejnery. Ty si můžete nechat přistavit i ke svému domu. Kompost zatím není v nabídce. Prodávat jej budeme moci pravděpodobně koncem května.

Technické služby oznamují občanům, že sezónní svoz hnědých nádob na biologicky rozložitelný odpad začíná v pondělí  3. dubna. Pravidelný svoz bude probíhat ve čtrnáctidenním cyklu, každý sudý týden v pondělí, úterý a ve středu.

Současně budou v průběhu 14. týdne počátkem měsíce dubna po městě rozmístěny maloobjemové otevřené kontejnery. Jsou k dispozici především pro odkládání BRO při údržbě zeleně z městských pozemků. Do těchto kontejnerů se smí ukládat pouze biologický odpad rostlinného původu. V žádném případě do těchto neodkládejte komunální odpad. Svým zodpovědným přístupem prokazujete respekt k přírodě.

V platnosti nadále zůstává zpoplatněná služba individuálního přistavení kontejneru na likvidaci zeleně z privátních pozemků. Objednávky vyřizujeme na telefonních číslech: 544 221 302, 544 220 989.

Kompost nemáme prozatím připraven k nabídce. O jeho prodeji budete včas informováni. Předpokládaný termín je konec měsíce května.