Senior taxi: přes 3000 jízd ročně

Město Slavkov již od roku 2019 podporuje Senior taxi. V loňském roce nasmlouvaná firma vykázala 3017 jízd. Taxi tak vyjelo měsíčně cca 250krát. Služba funguje bez problémů, senioři potřebují  zavézt většinou na polikliniku, do nákupních center nebo hřbitov.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2023/05/senior-scaled.jpg

Službu zajišťuje firma TAXI Kochaníček na tel. čísle 704 866 600. Taxi je určeno pro osoby starší 65 let nebo držitelé průkazu ZTP(/P) s trvalým pobytem ve městě Slavkov u Brna.
Senior taxi jezdí pouze ve všední dny od 6.30 do 15.00, občané se objednávají den předem, víkendy a svátky je služba mimo provoz. Jedna jízda stojí 20 Kč, platí se na místě řidiči. Každý občan, který chce využít službu, se musí řidiči prokázat kartou „senior taxi“, kterou vydává odbor sociálních věcí městského úřadu. K dnešnímu dni bylo vydáno 232 průkazů. Město Slavkov službu dotuje částkou cca 150 tis. ročně, dle vykázaných jízd.