Senior taxi úspěšně funguje

Občané Slavkova u Brna mohou od loňského září využívat senior taxi. Službu zajišťuje firma TAXI Kochaníček. Služba je určena pro osoby starší 65 let nebo držitelé průkazu ZTP(/P) s trvalým pobytem ve městě.

Senior taxi jezdí pouze ve všední dny od 6.30 do 15.00, občané se objednávají den předem, víkendy a svátky je služba mimo provoz. Jedna jízda stojí 20 Kč, platí se na místě řidiči. Každý občan, který chce využít službu, se musí řidiči prokázat kartou „senior taxi“, kterou vydává odbor sociálních věcí Městského úřadu. K dnešnímu dni bylo vydáno 138 průkazů.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/09/senior.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/09/SENIOR-TAXI-1.png

Senior taxi vezlo 1. klienta 26. září 2019. V listopadu proběhlo 47 jízd, v prosinci 65 jízd. Celkové náklady města na pilotní provoz senior taxi v roce 2019 činily 7 900 korun. Nejžádanější destinace je poliklinika, ale zájem je i o další místa – hlavně nákupní centra, pošta, hřbitov.