Setkání s Masarykem při příležitosti připomenutí 105. výročí vzniku samostatného státu

Na zámek ve Slavkově u Brna přijela kolona historických vozidel. Z nich vystoupila delegace vedená československým prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem, doprovázeným četníky a vojáky v dobových uniformách. To vše na oslavu 105 let od vzniku Československé republiky. Slavkov si připomněl rok 1924, kdy do města zavítal první československý prezident.

Ještě před příjezdem na zámecké nádvoří položil starosta města Michal Boudný spolu s členy spolku Čechora věnce k Památníku obětem světových válek, mezi nimiž jsou i slavkovští legionáři bojující za první světové války za samostatnost budoucího Československa. Za znění československé hymny jim všichni přítomní vzdali čest. 

Atmosféru dokreslil starosta města Michal Boudný, který prezidenta Masaryka přivítal krátkým proslovem, kde vzpomenul na návštěvy města prezidentova reálného předchůdce. Chlebem a solí přivítala delegaci také radní Slavkova Veronika Slámová v kroji. Akce se uskutečnila za podpory technického muzea Brno a členů spolku Čechora.

Prezident Masaryk (Vítězslav Čermák) přednesl část dobového projevu z roku 1924: „Nemohu ve vašem městě nevzpomenouti bitvy tří císařů. Vždyť jsem dnes projížděl bojiště. Světová válka pohřbila tři císařství. Na jejich místě vznikly republiky a demokracie. Také naše republika. Republika a demokracie klade každému občanu velké úkoly. V demokracii je každý občan státem. Věřím, že svým úkolům dostojíte.“

 

Foto: Jan Martinek a Jiří Salik Sláma

S využitím textu z Vyškovského deníku

Tomáš G. Masaryk navštívil město Slavkov u Brna jako prezident republiky celkem čtyřikrát. Ovšem ve dvou případech se jednalo pouze o zpomalení či kratičkou zastávku vlaku na slavkovském nádraží, během průjezdu městem. Ve středu 18. června 1924 vyjel Masaryk automobilem ze Židlochovic přes Blučinu, Měnín a obce slavkovského bojiště (Telnici, Sokolnice, Újezd, Kobylnice, Prace a Křenovice) do Slavkova. Prezidenta doprovázela jeho dcera Alice Masaryková, vedoucí politického odboru Kanceláře prezidenta republiky JUDr. Josef Schieszl, osobní tajemník dr. Vladimír Kučera a generál přidělený Kanceláři prezidenta republiky Viktor Hoppe. Před 10. hodinou dopolední vjela prezidentská delegace do Slavkova Špitálskou ulicí slavobránou s nápisem Vítejte nám!, a následně Brněnskou ulicí pokračovala druhou slavobránou s nápisem Na zdar, Osvoboditeli! na Palackého náměstí. „Výzdoba města byla nádherná,“ uvádí kronika, „jakou v minulosti nepamatuje nikdo“. Na místě před radnicí stála slavnostní tribuna a zde prezidenta uvítal tehdejší starosta Slavkova František Hrozek, okresní hejtman Karel Kachyňa, předseda slavkovského okresního silničního výboru a starosta Vážan nad Litavou Cyril Kramář a četnický velitel nadporučík Novotný. Prezidenta pozdravila rovněž žákyně 4. třídy Daniela Fialová spolu s deputací žactva. Vedle záloženské budovy (dnes Společenské centrum Bonaparte) se sokolská mládež seskupila v osm metrů vysoký jehlan. Část z nich byla oděna do bílé, část do červené a modré barvy. Jako celek pak vytvářela živou československou vlajku. Na uvítání prezident odpověděl: „Nemohu ve vašem městě nevzpomenouti bitvy tří císařů. Vždyť jsem dnes projížděl bojiště. Světová válka pohřbila tři císařství. Na jejich místě vznikly republiky a demokracie. Také naše republika. Republika a demokracie klade každému občanu velké úkoly. V demokracii je každý občan státem. Věřím, že svým úkolům dostojíte.“ Slavkovské pěvecké sdružení nato vystoupilo s Bedlovým slavnostním sborem. Prezidentovi pak byli představeni zástupci slavkovských spolků, úřadů a učitelstva. Masaryk se zapsal do pamětní knihy města a jako dar obdržel kytici růží, které mu udělaly radost. Město (zvláště Palackého náměstí a Brněnská ulice) bylo zaplněno velkým množstvím lidu nejen ze Slavkova, ale rovněž ze širšího okolí. Po návštěvě Slavkova se prezident vydal přes Žarošice do Mutěnic a Hodonína. Svou cestu po jihovýchodní Moravě prezident Masaryk završil 27. června, kdy se vracel z Luhačovic, Uherského Brodu a Kyjova. Tehdy prezidentský vlak projel Slavkovem a pokračoval přes Brno do Prahy a Lán. I při této příležitosti se lidé, zvláště školní mládež, shromáždili pozdravit svého prezidenta na slavkovském nádraží. Druhá návštěva prezidenta republiky Tomáše G. Masaryka se uskutečnila 5. července 1931 a byla spojena s návštěvou kulturní události celostátního významu – napoleonské expozice. Prezident vyjel ze židlochovického zámku do Slavkova opět automobilem a na cestě jej doprovázely dcery Alice a Olga spolu s vnučkou Annou. Oficiální část delegace pak doplnili moravskoslezský zemský prezident Jan Černý či přísedící zemského výboru František Drobný. Původně se počítalo s odjezdem ze Židlochovic ve 13.30 h., avšak kvůli silné bouři bylo zahájení cesty o půl hodiny odloženo. Po trase Blučina, Újezd, Hostěrádky, Křenovice dojela delegace na vyzdobené slavkovské Palackého náměstí. Zde již čekaly davy lidí, hojně zastoupena byla školní mládež, hasiči, Sokolové a Orlové. Prezidenta před budovou radnice a okresního soudu uvítal okresní hejtman dr. Otakar Přikryl, starosta Slavkova Rudolf Tesařík a předseda výstavního výboru Alois Zika. Starosta Tesařík uvedl, že „město kdysi hostilo Napoleona, velkého válečníka a vítá dnes hlasatele světového míru. Jestliže vítali kdysi obyvatelé města hlavy států cizích našemu národu s povinnou úctou, vítají dnes vás, hlavu vlastního státu, s vroucí láskou.“ Za školní mládež vítala prezidenta Marie Manoušková slovy: „Naši otcové a matky nazývají vás tatíčkem. My, děti, máme tedy ve vás svého dědečka.“ Masaryk zdůraznil potřebu míru, ke kterému mají vést lidstvo i takové akce: „Já vím, že vaše výstava neznamená ducha válečného, abychom oslavovali vojnu, nýbrž jest to srovnání doby tehdejší a nynější. A když … vzpomínám na dobu Napoleonovu, kolik lidí tenkráte padlo, kolik milionů lidí tím bylo dotčeno, jediné vidím poučení: Mír a smír mezi sebou a mezi národy.“ Poté se vydal na zámek, kde si důkladně prohléhl historickou část výstavy. Odborný komentář ve dvanácti výstavních místnostech prezidentovi poskytl dr. Jaroslav Gregor a historik dr. Hugo Traub. Od výstavního výboru dostal Masaryk na památku album Stoklasových uměleckých fotografií. Na závěr pozdravil prezidenta malý příslušník Selské jízdy Milan Horvat sedící na koni v kopii Napoleonovy uniformy a předal mu květinový věnec s Napoleonovou iniciálou a korunkou. Ze Slavkova prezident pokračoval na Mohylu míru a poté se vrátil zpět na židlochovický zámek. Naposledy mohli lidé zahlédnout prezidenta Masaryka ve Slavkově 15. července 1933 ve vlaku. Tehdy uskutečnil cestu vlakem na Slovensko – ze Židlochovic přes Uherský Brod a Žilinu do Turčianského Sv. Martina. V roce 1935 Tomáš Garrigue Masaryk ze zdravotních důvodů rezignoval na prezidentský post a téhož roku mu město Slavkov u Brna udělilo čestné občanství.

 

Martin Rája (ZS-A)