Školy budou ve Slavkově otevírat 25. května. Víte za jakých podmínek?

Ředitelé slavkovských škol zřizované městem Slavkov u Brna – Základní škola Komenského, Tyršova a MŠ Zvídálek dnes oznámili, že školy budou ve speciálním režimu otevírat od 25. května.  (ZUŠ od 11. května) Základní školy budou organizovat výuku pouze pro první stupeň. Docházka nebude povinná. Na Základní škole Komenského bude zajištěna také možnost pobytu v družině i stravování. O tom, zda rodiče tuto možnost využijí nyní nechává vedení školy hlasovat rodiče. Mateřská škola Zvídálek podrobnosti výuky ještě také sdělí, již nyní však informovala o tom, že v prostorách školky nebudou muset mít děti roušky a strava bude také zajištěna.

[lsvr_alert_message type=“warning“ closable=“no“]

Pozor! Následující informace jsou platné k 6. 5. 2020 a s ohledem na epidemiologický vývoj v ČR se můžou měnit. Sledujte oficiální weby a informační kanály jednotlivých škol.

[/lsvr_alert_message]

Za jakých podmínek budou školy otevírat?

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/10/zš-komenského.jpg

[lsvr_alert_message type=“success“ closable=“no“]

ZŠ Komenského

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků 1. stupně ve škole a jejích podmínkách 

Od 25. května budou moci do základních škol docházet žáci 1. stupně (1. – 5. ročník).  Docházka nebude povinná, bude probíhat denně ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků (složení skupin je neměnné). Výuku plánujeme  na 4 vyučovací hodiny (přesný časový rozpis včetně rozdělení dětí do skupin bude zveřejněn 20. 5. 2020)

Abychom mohli organizačně zajistit výuku, proveďte prosím hlasování:

 1. o přítomnosti žáků ve škole
 2. o zájmu o školní stravování  (teplá strava) – v případě zájmu je nutné si objednat na mailu jidelna@zskomslavkov.cz
 3. o zájmu o školní družinu v odpoledních hodinách do 16 h (pouze pro děti navštěvující družinu)

Zákonný zástupce  je povinen vyjádřit  zájem do 15. 5. 2020. Po tomto termínu již není možné změnit hlasování, protože vytvořené skupiny žáků již nebude možné měnit. Abyste se mohli správně rozhodnout, níže přinášíme bližší informace o zajištění přítomnosti žáků ve škole.

Pokud se rozhodnete o přítomnosti žáka ve škole, při prvním vstupu do školy předkládá žák podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin  (prohlášení ke stažení zde)

Pokud zákonný zástupce tuto přílohu nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:

 

  Cesta do školy a ze školy

 

 • Zakrytí úst a nosu rouškou
 • Dodržení odstupů 2 metry  (není nutné u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

 

  Příchod ke škole a pohyb před školou

 

Pohyb žáků před vstupem do školy organizujeme podle těchto principů:

 • Ranní družina není poskytována
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Žáci se budou shromažďovat ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách. Zařazení žáků do skupin oznámí škola 20. 5. 2020.
 • Žáky před  školou  vyzvedává pověřený pedagogický  pracovník
 • Odchod žáků ze školy upřesníme dle rozdělení do skupin 20. 5. 2020

 

   Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům školy, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Dezinfekce pro žáky je zajištěná.
 • Žák   je povinen   dodržovat   stanovená   hygienická    pravidla;    jejich    opakované    nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp.  k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 

  Ve třídě

 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
 • Vzdělávací aktivity budou zveřejněny 20. 5. 2020 (tělesná výchova není možná)
 • Omlouvání přihlášených žáků probíhá standardně – přes Edupage

 

  Při podezření na možné příznaky COVID-19

 

 • Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, umístíme jej do samostatné místnosti a budeme kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

 

  Pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení

 

 • V případě zájmu bude zajištěna teplá strava.

 

Informace pro žáky 9. tříd naleznete zde

[/lsvr_alert_message]

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/10/zš-tyršova.jpg

[lsvr_alert_message type=“info“ closable=“no“]

ZŠ Tyršova

První stupeň zahájí výuku  25. 5. 2020. Výuka bude totožná s distanční výukou (úkoly, které posíláme dětem domů přes edupage). Podmínky a doporučení k docházce se mění prakticky denně. Ne naší vinou. Definitivní verze se objeví na stránkách školy. Snad budou mít rodiče správné a pokud možno trvalé informace například o platnosti OČR, stravovacích možnostech, organizaci družiny a podobně. Školní docházka nebude povinná a přihlašovat děti bude umožněno od 13.5. do 17.5.2020 prostřednictvím Edupage.

Podrobnější informace jsou průběžně aktualizovány na www.zsslavkov.cz.

[/lsvr_alert_message]

 

Čím se musí obě školy řídit?

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

 

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2020/05/zvidalek-mš.jpg

[lsvr_alert_message type=“success“ closable=“no“]

 

Mateřská škola Zvídálek

 

 

Termín otevření mateřské školy je po dohodě se zřizovatelem 25.5.2020. Dle zaslaných informací z MŠMT nemusí mít děti v prostorách školky roušky. Nadále však platí dodržování nastavených zvýšených hygienických opatření.

Situace se však neustále mění. Sledujte, prosím, naše webové stránky. S podrobnými informacemi ohledně provozu mateřské školy budete včas seznámeni na webových stránkách mateřské školy.

Zvažte, prosím, nutnost docházky Vašeho dítěte do MŠ. Pokud bude docházka dítěte jiná, než jak jste uvedli v zaslaném dotazníku, nahlaste, prosím, tuto skutečnost neprodleně učitelkám jednotlivých tříd.

Eva Jurásková, ředitelka

 

[/lsvr_alert_message]

 

 

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/03/zuš-budova.jpg

[lsvr_alert_message type=“info“ closable=“no“]

Základní umělecká škola Františka France

Podrobné informace o organizaci výuky  naleznete zde

[/lsvr_alert_message]