Slavkov je stále v TOP 10 nejlepších měst pro život v Česku. Brno je v závěsu.

 

Statistici zveřejnili index kvality života pro rok 2022. Slavkov v porovnání s 206 městy získal sedmou příčku. V Jihomoravském kraji získal „bronz“. Další v pořadí jsou Rosice a Brno. Index kvality života porovnává veřejně dostupná data v oblasti zdraví a životního prostředí, materiálních podmínek a vzdělání i vztahů mezi lidmi v obcích s rozšířenou působností.

Sociologové a datový experti, kteří nastavili kritéria pro porovnávání 206 obcí s rozšířenou působností včetně Prahy, určili 29 ukazatelů ve třech základních oblastech:

 1. Zdraví a životní prostředí – zahrnuje ukazatele jako dostupnost zdravotní péče, zdravotní stav obyvatelstva a životní prostředí
 2. Materiální zabezpečení a vzdělání – zahrnuje ukazatele jako zaměstnanost, ekonomická úroveň a vzdělání
 3. Vztahy a služby– zahrnuje ukazatele jako dostupnost služeb, doprava, bezpečnost a aktivita a pohyb občanů

 

Slavkov má v porovnání s jinými místy nadstandardní počet lékáren, bankomatů, restaurací nebo praktických a dětských lékařů. Velmi dobře si stojí i v jednotlivých oblastech týkajících se materiálního zabezpečení občanů. Slavkované se jen zřídka ocitnou v hmotné nouzi nebo exekuci. (index 9,1 a 9,3 z 10). Město také v občanské uvědomělosti – řadí se mezi obce s nadprůměrným zájmem o obecní a krajské volby.

Přetlak obyvatel a jejich nároků má samozřejmě i stinné stránky. Ty se odrazily zejména v oblasti kapacity mateřských škol i finanční dostupnosti bydlení.  Problematická je také oblast kvality ovzduší a železničního napojení. Mírný sestup statistici zaznamenali v oblasti indexu stěhování mladých a indexu přírůstku obyvatelstva. Oproti jiným městům má Slavkov také nízký index sounáležitosti, který hodnotí počet spolků (153. v ČR). Ve statistikách se naopak promítla výstavba dvou obchodních center. S výsledkem 8,4 se řadíme na 5. místo v ČR a 3. v kraji.

„Výsledky průzkumu jsou na jednu stranu velmi potěšující, na druhou stranu je to obrovský závazek. I zde se více než kdy jindy ukazuje fakt, že každá mince má dvě strany. Se zvýšenou poptávkou i tlakem na rozvoj města samozřejmě vznikají problémy, které se musí řešit možná mnohem rychleji a urgentněji, než tomu je v jiných regionech. Proto jsem rád, že už v příštím roce zahájíme stavbu školky na Koláčkově náměstí a podnikáme kroky k úspěšnému startu výstavby svazkové školy,“ uvedl starosta Michal Boudný.

Zveřejněná data ještě stále pracují s fakty roku 2021. Detailní výsledky Indexu kvality života najdete na stránkách obcevdatech.cz.

 

Metodika projektu
Metodika se opírá o princip, že vyšší kvalita života je tam, kde je zdravé prostředí, dostupná zdravotní péče, optimální materiální podmínky (práce, bydlení, vzdělání), dostatečné služby a zdravé vztahy mezi lidmi. Projekt porovnává dostupnost těchto prvků v jednotlivých obcích.

 

Kde se nejlépe žije v Česku?

 1. Říčany
 2. Praha
 3. Brandýs nad Labem
 4. Hustopeče
  5. Černošice
  6. Židlochovice
  7. Slavkov u Brna
  8. Rosice
  9. Brno
  10. Třeboň