Město Slavkov u Brna opětovně uspěl ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys. Díky dlouhodobé nízké nezaměstnanosti, vyššímu přírůstku obyvatel a nízkým daním z nemovitosti mu patří třetí příčka z 21 měst.

“Děkuji všem, kteří se podílejí na tom, že je u nás zdravé podnikatelské prostředí. Díky tomu se naše město může neustále rozvíjet a zlepšuje se tak i životní úroveň všech obyvatel,” uvedl starosta Michal Boudný při přebírání ceny.

Plné znění Tiskové zprávy Město pro byznys

Srovnávací výzkum Město pro byznys jasně ukázal, že Brno je na jižní Moravě pro celou podnikatelskou sféru místem zaslíbeným. Zasloužil se o to vstřícný přístup magistrátu k podnikatelům i výhodné podmínky pro podnikání. Na druhé příčce se v kraji umístily Šlapanice a na třetí Slavkov u Brna. Srovnávací výzkum zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy.

Brno se může pyšnit prvním místem v Jihomoravském kraji
Svůj úspěch si Brno vybojovalo prvním místem v přístupu veřejné správy a druhým místem v podnikatelském prostředí. V podnikatelském prostředí boduje moravská metropole nejvyšším podílem podnikatelů, právnických osob i podílem malých a středních firem. Vedle výborné dopravní dostupnosti se může pochlubit nejvyšším počtem studentů a učňů v celém regionu. V přístupu veřejné správy Brno vyniká především dobrou komunikací a nízkými poplatky. První místo získalo za své skvělé webové stránky, které obsahují pro podnikatele v přehledné formě vše podstatné. Brno si stojí dobře i v testu elektronické komunikace, kde obsadilo třetí příčku.

Podnikatelská síla města veletrhů se projevila. V první šestici je Brno a města z jeho okolí
Stříbrné Šlapanice si v podnikatelském prostředí zasloužily celkově první a v přístupu veřejné správy páté místo. Za úspěchem stojí především vyvážená kombinace parametrů podnikatelského prostředí – mají nejvyšší přírůstek obyvatel, nízký index stáří, nízkou dlouhodobou nezaměstnanost, vyšší podíl podnikatelů, vyšší nárůst ekonomických subjektů i vyšší podíl malých a středních firem. Třetí Slavkov u Brna má v kraji nejnižší dlouhodobou nezaměstnanost, s čímž ladí i vyšší přírůstek obyvatel a nárůst ekonomických subjektů. Město rovněž nabízí nižší ceny stavebních pozemků, na nízké úrovni udržuje daň z nemovitosti.

CzechInvest znovu vybírá investičně nejatraktivnější regiony
Samostatnou soutěžní kategorií, kterou vyhlašuje Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, je Investičně atraktivní region. Tato kategorie hodnotí přístup místních samospráv vůči podnikům a připravenost podnikatelského prostředí dané lokality pro nové soukromé investice. Jejím cílem je prezentovat úspěšné příklady obcí v České republice, které efektivně spolupracují s podnikatelskou sférou na hospodářském a investičním rozvoji regionu. Přihlášky je možné zasílat na adresu mestoprobyznys@czechinvest.org od 1. února do 31. března 2018. Prvních šest nominovaných bude představeno na vyhlášení celostátních výsledků výzkumu Město pro byznys v dubnu 2018.

Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí letos již podesáté podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i veřejnost je sestavován unikátní žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v ČR. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR.

Zdroj: Mestoprobyznys.cz

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }