Slavkov má klub seniorů. První setkání předčilo očekávání

Procházky, výlety, cyklojízdy, zájezdy, počítačové kurzy, taneční večery… nejen s touto nabídkou přišel nově vzniklý Klub seniorů ve Slavkově u Brna. A hned první setkání předčilo očekávání zakládajících členů i vedení města. Do společenského centra Bonaparte (původně do restaurace, ale ta se brzy ukázala jako příliš malý prostor) přišlo téměř 130 lidí, kteří projevili okamžitý zájem se do činnosti klubu zapojit.

„Věděli jsme, že v našem městě spolek sdružující lidi vyššího věku chybí. Ale že hned od začátku vzbudíme takový zájem, nás velmi mile překvapilo. Budeme proto rádi, pokud se i ostatní zapojí do plánování větších i menších akcí, které si sami vymyslíme a uskutečníme,“ uvedla jedna ze zakládajících členek spolku Jana Kyjovská. Dalšími osobami, které stojí za vznikem sdružení, jsou Eva Mezníková, Roman Suchomel, Elvíra Patáková a Vendula Andrlová. Spolek chce také navázat na některé akce, které dosud pořádal Svaz diabetiků. Ten po mnoha letech v polovině roku ukončí ve Slavkově u Brna svou činnost.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/04/klub-senioru_2.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/04/klub-senioru_3.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/04/klub-senioru_4.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/04/klub-senioru_5.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/04/klub-senioru-1.jpg

„Velmi děkujeme paní Marii Miškolczyové za neutuchající energii a práci, kterou tolik let věnovala nemocným a starším lidem ve Slavkově a okolí. Svaz diabetiků, jakkoli úzce zaměřený na zdravotně postižené, dokázal sdružovat a rozveselovat lidi, kteří ve stáří často napadají chmurné myšlenky. Její práce pro nás bude vždy inspirací a věříme ve vzájemnou spolupráci,“ dodala Elvíra Patáková, která i přes svůj „nedůchodový“ věk spojila svůj osobní i profesní život s péčí o seniory a zdravotně postižené a má zájem své zkušenosti nabídnout i nově vznikajícímu spolku.

Vznik klubu seniorů kvituje také vedení města. „Díky tomu, že vznikl právní subjekt, můžeme nyní zahájit oficiální jednání o možné podpoře. Vnímám však, že mnohem cennější než diskuze o tom, kolik financí z městského rozpočtu může spolek získat, je fakt, že místní senioři mají zájem společně trávit čas a neuzavírají se před světem. A v tomto se budeme z pozice města a příspěvkových organizací snažit seniory vždy podporovat,“ řekl při zahájení starosta Michal Boudný.

Zakládající členové představili zaplněnému velkému sálu také první nabídku akcí do konce roku.
21. května se uskuteční komentovaná procházka zámeckým parkem se zahradníkem a dlouholetým správcem parku panem Miroslavem Lstibůrkem.  V červnu a v srpnu se pak bude konat pravidelné plavání na koupališti.

Klub chce svou činnost naplno zahájit od září, poté, co se uskuteční poslední zájezdy a akce Svazu diabetiků. V plánu je například taneční večer, zájezd na podzimní výstavu Floria v Kroměříži, zahájení počítačového kurzu nebo také spolupořádání Dnů seniorů. V říjnu se pak uskuteční zájezd do aquaparku Laa and der Thayya. V listopadu chce vedení klubu navázat na tradici Dnů zdraví a uskutečnit zájezd na divadelní představení. Uskutečnit by se měla také první výroční schůze. Prosinec pak bude určen vánočnímu setkání.

„Akcí se samozřejmě může uskutečnit mnohem více. Vždy bude záležet na zájmu ostatních členů. Už na prvním setkání padaly návrhy například na turistické vycházky, cykloprojížďky, kurzy vaření apod. Jakoukoli aktivitu vítáme. Začali jsme také jednat s městem o pronájmu klubovny, kde bychom se mohli pravidelně scházet,“ dodala Jana Kyjovská.

Klub seniorů není určen výhradně pouze pro seniory, věková hranice umožňující vstup nebyla definována. Členský poplatek byl pro rok 2019 stanoven na 100 korun. Přihlášky jsou k dispozici u paní Jany Kyjovské nebo na městském úřadě u paní Veroniky Slámové.

Informace o klubu a bližší kontakty naleznete také na stránkách www.slavkov.cz . Připravují se oficiální webové stránky. Telefonický kontakt pro bližší informace – paní Jana Kyjovská 607 542 850. E-mail: klubsenioru@email.cz .

Členové, kteří v přihlášce uvedou telefonický a e-mailový kontakt, budou o akcích informováni Mobilním rozhlasem.