Slavkov obdržel ocenění za uchovávání památky obětí holocaustu

Příběhy, které by neměly být zapomenuty. Lidé, kteří prožili to nejkrutější zacházení a často je vysvobodila až smrt. 79 slavkovských židů bylo na jaře 1942 deportováno do koncentračního tábora v Terezíně s následným transportem do dalších evropských vyhlazovacích táborů. Do rodného Slavkova se vrátilo pouze 12 z nich. Smrti neunikly celé rodiny včetně malých dětí.

O tom, že Slavkov židovská komunita obývala několik staletí (první písemnou zmínku můžeme najít v roce 1294), dnes již svědčí pouze novorenesanční synagoga a zbytky židovského ghetta v blízkosti Koláčkova náměstí a také hřbitov u silnice na Rousínov. V bývalé židovské škole se dnes můžete setkat s osudy zmizelých spoluobčanů a nahlédnout do jejich života, který tak krutě ukončila lidská nenávist.

Slavkov u Brna také patřil k městům, kde byly po válce nalezeny vzácné svitky tóry. Ty byly až v roce 1964 uloženy do Westminsterské synagogy v Londýně k provizornímu deponování. Tam byl ustanoven The Westminster Czech Memorial Scroll Trust a započala snaha o rozmísťování těch svitků v dobrém stavu do synagog po celém světě. Poškozené svitky tóry byly předány muzeím a dalším organizacím k výstavním účelům. Jeden ze čtyř svitků památné slavkovské tóry získala v roce 1968 i nově založená Židovská kongregace v Nottinghamu (Nottingham Progressive Jewish Congregation). Od této chvíle tato kongregace navázala aktivní komunikaci s naším městem a její členové jsou našimi častými váženými hosty.

Podobně tomu bylo i letos, kdy 29. října dorazila téměř čtyřicetičlenná delegace v čele s dlouholetým iniciátorem vzájemného partnerství Neilem Pikem, ředitelem nadace Memorial Scroll Trust London Jeffery Ohrensteinem a ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Vedení města přijeli předat ocenění, na němž uvedli poděkování za „za úsilí věnované připomínce židovských sousedů, kteří byli vyhnáni a zavražděni nacisty za druhé světové války, jakož i celé zničené židovské komunity ve vašem městě“.

Různorodá skupina mládeže, jejich rodičů i pamětníků zahájila svou oficiální návštěvu Slavkova ranní modlitbou v synagoze. Následovalo setkání s žáky Základní školy Komenského, kteří pod vedením paní učitelky Lenky Záleské, každoročně zpracovávají eseje v anglickém jazyce o osudech židovské komunity. V obřadní místnosti pak byli oficiálně přijati starostou Michalem Boudným, kterému předali ocenění.

Poté se skupina přátel z Nottinghamu přemístila na židovský hřbitov, kde uctili památku slavkovských židů. Následovalo pak krátké pietní zastavení u nového památníku obětem světových válek, který připomíná i 67 slavkovských obětí holocaustu. Delegace po položení květin zasadila poblíž památníku cibulky krokusů, jejichž žluté květy budou každoročně připomínat židovskou tragédii.

Skupina pak navštívila také muzeum v bývalé židovské škole a položila květiny u hrobu Ruth Preissové-Matiovské. Připomněli si tak osud ženy, kterou spolu s rodinou němečtí okupanti transportovali do terezínského tábora. Od svých deseti let zde dva a půl roku tvrdě pracovala v prádelně. Paní Preissová spolu se svými rodiči útrapy přežila a vrátila se do rodného města. Zemřela v loňském roce ve věku 86 let.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/11/neilpike_3.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/11/neilpike_4.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/11/neilpike_5.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/11/muzeum-zidu.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/11/leo-pavlat.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/11/oceneni.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/11/neil-pike.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/11/neil-pike_2.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/11/neilpike.jpg

Děkujeme všem, kteří se zapojili do organizace přijetí přátel z Notthinghamu a také těm, kteří pomáhají nezapomenout na naše sousedy, jež se stali obětí nejbestiálnější ideologie moderních dějin. Děkujeme zejména panu Jaromíru Seifertovi, který shromažďuje a pečuje o odkaz židovské komunity ve Slavkově a také panu Bedřichovi Malečkovi za uchovávání paměti přeživších svědků těchto zvěrstev.

Veronika Slámová

Čerpáno z materiálů: Jaromír Seifert: Návštěva přátel z Nottinghamu a Bedřich Maleček: Krutý osud slavkovských Židů (z knihy Slavkov u Brna v době světových válek)

 

Přátelské vztahy mezi Slavkovem a Nottinghamem

Tragický osud zdejší židovské komunity se naplnil v říjnu roku 1941. Židovské město Austerlitz se stalo Regionálním sběrným ghettem pro deportaci nejen místní židovské komunity, nýbrž i pro 55 osob z okolí. Dne 4. 4. 1942 proběhl transport do Brna a dále do koncentračního tábora v Terezíně. Odtud nastoupili na poslední cestu do vyhlazovacích táborů na východě. Celkem ze slavkovského regionálního ghetta zahynulo na 121 osob, válku přežilo jen 20 osob a 4 osoby zůstaly nezvěstné s neznámým osudem.

 

Svitky tóry z vypleněné slavkovské synagogy a dalších byly nalezeny na konci války a přešly pod kontrolu československých úřadů. Většina předmětů byla umístěna do Židovského musea v Praze. Náboženské svitky tóry (Pentateuch – Pět knih proroka Mojžíše) však rozhodnutím nebyly určeny k výstavním účelům, a tak ležely dlouhá léta ve skladu, než bylo povoleno je v roce 1964 prodat jednomu anglickému obchodníkovi. Celkem 1564 vzácných svitků tóry bylo tehdy převezeno z Československa do Westminsterské synagogy v Londýně k provizornímu deponování. Tam byl ustanoven The Westminster Czech Memorial Scroll Trust a započala snaha o rozmísťování svitků v dobrém stavu do synagog po celém světě. Poškozené tóry byly předány muzeím a dalším organizacím k výstavním účelům. Jeden ze čtyř svitků památné slavkovské tóry byl předán do Temple Betth Am in Houston v Texasu. Další svitek je poškozen a není již vhodný k užití pro náboženské účely. Z uvedeného důvodu byl předán instituci B‘ nai B‘ rith Klutznik Museum in Washington DC ve Spojených státech. Třetí ze svitků vlastní Finchley Progressive Synagogue v Londýně. Čtvrtý ze svitků náleží od r.1968 Nottingham Liberal Synagogue. kterou užívá tehdy založená Židovská progresivní kongregace (Nottingham Progressive Jewish Congregation). Liberální judaismus nabízí s otevřenou myslí výklad víry na základě vzdělání i praxe. Má snahu předkládat židovskou víru i tradici v zájmu sociálních i životních potřeb.

Každá synagoga má svoji tóru, první část hebrejské Bible. Ta je pro obsahovou hodnotu i základem Starého zákona křesťanských církví a její odkaz se stává moudrým rádcem i trvalou útěchou po celé lidské generace v rozbouřeném světě. V Nottinghamu si uvědomili odpovědnost ke 1/4 tisíce let starému svitku tóry z Moravského Slavkova v odkazu: ,,Pokud ty zapomeneš na její původ, kdo jiný ho uchová? Nikdo. Proto nesmíme nikdy zapomenout na příslušníky židovské komunity ze Slavkova“. Právě z toho důvodu každým rokem třetí sobotu v listopadu pořádají v Nottinghamské Liberální Synagoze velkou bohoslužbu nazvanou Austerlitz Shabbat se vzpomínkou na slavkovskou židovskou komunitu, která svého času starobylý svitek tóry po staletí užívala. Od počátku devadesátých let se již rozšířili kontakty a do spolupráce zapojilo více osob. Tragické osudy zdejších židovských rodin zaznamenala kronikářka města paní učitelka Lubomíra Kropáčková v Kronice města Slavkova. V r. 1993 po navštěvě Neila Pika a Erica H. Stracha z Liverpoolu se uskutečníla v následujícím roce velká slavnost ve Slavkově, při které byl odhalen pamětní kámen obětem holocaustu na místním židovském hřbitově. V r. 1998 byla umístěna pamětní deska na obnovené synagoze a vydán sborník Slavkovští Židé /The Jews of Austerlitz. V r. 2004 byl vydán text N. Pika, přeložený z angličtiny žáky ZŠ Tyršova, ve sborníku Poznávání osudů slavkovských Židů a v r. 2005 bylo v rámci spolupráce otevřeno ve staré židovské škole Židovské museum s expozicí k historii slavkovské Židovské obce.

Od devadesátých let probíhají pravidelné přátelské návštěvy z prostředí židovské komunity z Anglie. Ta letošní proběhla ve dnech 28.–30. října a bylo městu i žákům předáno ocenění za spolupráci. Dodnes v myslích prořídlých pamětníků zůstávají vzpomínky na naše sousedy židovského původu i jejich osudy.

Jaromír Seifert

Fotografie B. Malečka z návštěvy židovské komunity z Nottinghamu ve Slavkově najdete zde.