Městský facebook, volnočasový web, Mobilní rozhlas i vývěska na Palackého náměstí. Městská média budou až do října sloužit zdarma slavkovským podnikatelům jako prostor je jejich prezentaci a nabídku služeb.

„Po prominutí nájmů živnostníkům v městských prostorách, nulového poplatku za restaurační zahrádky a dotačního programu na podporu prodeje v centru města tak přicházíme s dalším nástrojem, který má za cíl podpořit slavkovské obchodníky a živnostníky po tříměsíční koronastopce,“ zdůvodnil starosta Michal Boudný. Reklamní prostor a možnost sdílení přitom nebude pouze pro ty podnikatele, kteří museli zavřít své provozovny, ale plošně pro všechny firmy s působištěm ve Slavkově u Brna. Výjimkou jsou pouze výrobní a nadnárodní společnosti.

Firmy, které mají svůj facebookový profil tak můžou jednou za 14 dní oslovit téměř 3000 Slavkováků přes oblíbený městský facebook. Připojit se také můžou k pondělnímu newsletteru, který město rozesílá občanům do e-mailu. Spustí se také bannerová reklama na volnočasovém portálu Slavkovak.cz, kde již dnes můžou podnikatelé v cestovním ruchu spravovat své profily a zveřejňovat své akce. Jako reklamní prostor bude sloužit také vývěska na Palackého náměstí. Termín pro odevzdávání plakátů max. ve formátu A4 je úterý 14.00 v kanceláři starosty města.

Kontaktní osobou pro dodávání pokladů a technické dotazy je Veronika Slámová, tel. 725 977 802. Veronika.slamova@slakov.cz

Nabídka městského reklamního prostoru přichází po sérii opatření cílených na místní podnikatele: prominutí nájemného živnostníkům a podnikatelům v městských prostorách po dobu státních restrikcí, celoroční pardon za pronájem restauračních zahrádek a spuštění programu na podporu podnikání a prodeje v centru města.

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }