Dalších osmdesát stromů zakořenilo předposlední dubnovou sobotu v poli u remízku mezi Křenovicemi a Slavkovem.  Slavkov tak přivítal další nové občánky.

Rodiče, kteří o tuto formu vítání projevili zájem, dostali od města darem nejen samotný strom a místo pro zasazení. Sazenici si mohli ozdobit pamětní cedulkou se jménem svého potomka.  Protože vítání občánků v předchozích letech zbrzdila covidová pandemie, přivítány byly děti narozené na podzim roku 2021. Další vlnu výsadby radnice plánuje uskutečnit 10. září 2022.

 

kompletní galerie od radka lánské zde

V sadu byly vysazeny převážně jedlé ovocné stromy starých odrůd jako například mandloně, jedlé jeřáby, dříny, mišpule a kdoulovce. Každá rodina získala ke své sazenici také certifikát, popisující vlastnosti daného stromu.

Celkem tak v lokalitě Kozí Hory II. – tedy v místě, kde již třetím rokem vzniká sad – bylo vysázeno cca 170 převážně ovocných stromů. S iniciativou začali na podzim 2020 slavkovští zahrádkáři, kteří založili takzvaný komunitní sad.

„Mám radost, že o vítání touto formou mají rodiny nových Slavkováků tak velký zájem. Tato společenská akce má hned několik přesahů a symbolik.  Město získá nejen nové občánky, ale i stromy a zeleň, která je zejména v dnešní době tolik potřebná. Jejich kořeny a růst budou dlouhá léta symbolizovat lidi, kteří započali svůj život v našem městě, “ komentoval  starosta města, Michal Boudný.

Vítání občánků v novém sadu se neobešlo bez spolupráce a aktivního zapojení místních obyvatel. Základní organizaci zahrádkářů Slavkov u Brna děkujeme za pomoc s výběrem stromů, vykolíkování sadu a odbornou konzultaci. Jmenovitě patří dík panu Vladimíru Lužovi, panu Jiřímu Matyáši a panu Liboru Tesařovi. Technické zázemí poskytly Technické služby. Výrobu nerezových cedulek a dopravu stromků zajistila společnost LIKO-S. Akci pořádá město Slavkov u Brna. Akci podpořila Nadace ČEZ.

V případě vašeho zájmu o zapojení se do další vlny výsadby za nově narozené děti s trvalým bydlištěm ve Slavkově u Brna kontaktujte matriku – paní Lenku Elznerovou: lenka.elznerova@slavkov.cz

 

 

 

 

 

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }