Slavkov přivítal nové občánky výsadbou ovocných stromů

Dalších osmdesát stromů zakořenilo předposlední dubnovou sobotu v poli u remízku mezi Křenovicemi a Slavkovem.  Slavkov tak přivítal další nové občánky.

Rodiče, kteří o tuto formu vítání projevili zájem, dostali od města darem nejen samotný strom a místo pro zasazení. Sazenici si mohli ozdobit pamětní cedulkou se jménem svého potomka.  Protože vítání občánků v předchozích letech zbrzdila covidová pandemie, přivítány byly děti narozené na podzim roku 2021. Další vlnu výsadby radnice plánuje uskutečnit 10. září 2022.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/vitani-obcanku-26.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/vitani-obcanku-25.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/vitani-obcanku-24.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/vitani-obcanku-23.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/vitani-obcanku-22.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/vitani-obcanku-21.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/vitani-obcanku-20.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/vitani-obcanku-19.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/vitani-obcanku-18.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/vitani-obcanku-17.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/vitani-obcanku-16.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/vitani-obcanku-15.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/vitani-obcanku-14.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/vitani-obcanku-13.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/vitani-obcanku-12.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/vitani-obcanku-11.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/vitani-obcanku-10.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/vitani-obcanku-9.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/vitani-obcanku-8.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/vitani-obcanku-7.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/vitani-obcanku-6.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/vitani-obcanku-5.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/vitani-obcanku-4.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/vitani-obcanku-3.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/vitani-obcanku-2.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/vitani-obcanku-1.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/vitani-obcanku-27.jpg

 

kompletní galerie od radka lánské zde

V sadu byly vysazeny převážně jedlé ovocné stromy starých odrůd jako například mandloně, jedlé jeřáby, dříny, mišpule a kdoulovce. Každá rodina získala ke své sazenici také certifikát, popisující vlastnosti daného stromu.

Celkem tak v lokalitě Kozí Hory II. – tedy v místě, kde již třetím rokem vzniká sad – bylo vysázeno cca 170 převážně ovocných stromů. S iniciativou začali na podzim 2020 slavkovští zahrádkáři, kteří založili takzvaný komunitní sad.

„Mám radost, že o vítání touto formou mají rodiny nových Slavkováků tak velký zájem. Tato společenská akce má hned několik přesahů a symbolik.  Město získá nejen nové občánky, ale i stromy a zeleň, která je zejména v dnešní době tolik potřebná. Jejich kořeny a růst budou dlouhá léta symbolizovat lidi, kteří započali svůj život v našem městě, “ komentoval  starosta města, Michal Boudný.

Vítání občánků v novém sadu se neobešlo bez spolupráce a aktivního zapojení místních obyvatel. Základní organizaci zahrádkářů Slavkov u Brna děkujeme za pomoc s výběrem stromů, vykolíkování sadu a odbornou konzultaci. Jmenovitě patří dík panu Vladimíru Lužovi, panu Jiřímu Matyáši a panu Liboru Tesařovi. Technické zázemí poskytly Technické služby. Výrobu nerezových cedulek a dopravu stromků zajistila společnost LIKO-S. Akci pořádá město Slavkov u Brna. Akci podpořila Nadace ČEZ.

V případě vašeho zájmu o zapojení se do další vlny výsadby za nově narozené děti s trvalým bydlištěm ve Slavkově u Brna kontaktujte matriku – paní Lenku Elznerovou: lenka.elznerova@slavkov.cz